Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan beviljas dig som ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning och som har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

Korttidstillsyn fungerar som fritidshem men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Du kan få tillsyn före och efter skolans slut och heldagar under skollov.

Ansökan

Du kan ansöka om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år genom att fylla i blanketten Ansökan om särskilda insatser enligt LSS. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: