Europeiska trafikantveckan logotype

Mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (tidigare trafikantveckan) är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år.

Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att på olika sätt underlätta för invånarna att resa med hållbara färdmedel.

2022 års slogan är ”Variera dina resor”.

Visste du att:

 • Det finns dubbdäck till cykeln.
 • Bensinförbrukningen är 35 procent högre de första 5 kilometrarna.
 • Om du lär dig körtekniken ecodriving så kan du få 10–20 procent lägre bränsleförbrukning.
 • Om Sveriges bilister höll hastighetsbegränsningen skulle utsläppen av koldioxid minska med 1 miljon ton per år, motsvarande 2 procent av landets totala koldioxidutsläpp.
 • För mycket biltrafik runt skolorna, särskilt på morgonen, är en fara för barnen.

Du kan medverka till ett mer hållbart samhälle!

 • Promenera eller cykla till arbete.
 • "Ta bilen halva vägen". Kombinera bil och kollektivtrafik.
 • Ta shoppingvagnen eller cykelvagnen till affären och lämna bilen hemma.
 • Starta gå-tåg där föräldrar turas om att följa barn till skolan.
 • Turas om att skjutsa barn till fritidsaktiviteter.
 • Övertala din granne att bli medresenär i kollektivtrafiken.

Res hållbarare, spara pengar och öka konditionen!

Vill du ha mer information? Hör av dig till kommunens miljösamordnare.

Visste du att 70-80 procent av alla bilresor i tätorter är kortare än 30-40 kilometer? Varför inte ta cykel eller buss?

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: