Fritidshemmet på Sunnansjö skola

Fritidshemmet har en fin utemiljö som används dagligen.

Även fritidshemmet har tillgång till den fina idrottshall som finns på skolans område. Fritids är duktiga på att använda Unikum och där kan man följa deras arbete. Fritidshemmet jobbar enligt läroplanen och följer det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: