Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlösning.

Korttidsvistelse erbjuds i form av stödfamilj, korttidsboende eller som lägervistelse. Stödet beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period.

Korttidsboende

Korttidsboende erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dygn per månad.

Stödfamilj

Stödfamilj är en vanlig familj som tar emot ett eller flera barn med eller utan funktionsnedsättning i sitt hem, oftast en till två helger per månad beroende på den enskildes behov.

Ansökan

Du kan ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet genom att fylla i blanketten Ansökan om särskilda insatser enligt LSS. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: