Minoritetsspråk - Förvaltningsområde för det finska språket

  Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen. De övriga fyra nationella minoriteterna; samer, romer, judar och tornedalingar, täcks av ett grundskydd som gäller både inom och utanför kommunen.

  Ludvika är finskt förvaltningsområde sedan 2015

  Sveriges kommuner kan frivilligt ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Ludvika gick med den 1 februari 2015 vilket innebär att det finska språket en förstärkt ställning i kommunen. Detta innebär också att kommunen har en skyldighet att skydda och främja utvecklingen av det finska språket.

  Personer som vill använda finska i kontakten med kommunen har rätt att göra det både muntligt och skriftligt.

  Ny minoritetslag 2019

  Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Lagändringen förstärkte exempelvis rättigheterna till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken inom förvaltningsområdena.

  Lagen heter Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och finns att läsa i sin helhet på riksdagens webbplats.

  Lagen (2009:724)- Sveriges Riksdaglänk till annan webbplats

  Rätten att använda minoritetsspråk i förskola och äldreomsorg

  Paragraf 1-21 i minoritetslagan sammanfattas i en broschyr från Länsstyrelsen och minoritet.se
  En tryckt version av broschyren finns att hämta i receptionen på Stadshuset.

  Broschyr Lagen (2009:724).PDF

  Lagen ställer även krav på kommunen att anta mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.

  Ludvikas handlingsplan finns publicerad både på svenska och finska på sidan: Suomeksi/Kokoukset ja Dokumentit och en ny uppdaterad handlinsplan är på gång.

  Minoritet.se

  Regeringen gav 2010 Sametinget i uppdrag att skapa en minoritets-gemensam webbplats. Webbplatsen är en samlingspunkt för nyheter, reportage, information och länkar som gäller Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

  https://www.minoritet.selänk till annan webbplats

  Samrådsmöten

  Kommunen arrangerar regelbundna samrådsträffar där du som är intresserad har möjlighet att delta och tycka till om aktiviteter kopplade till förvaltningsområdet. Samrådsmötena är öppna för allmänheten och dagordning till mötena läggs ut på kommunens hemsida.

  Kokoukset ja Dokumentit

  Rådmöten

  Rådet för förvaltningsområdet för det finska språket sammanträder i regel fyra gånger per år. Rådet består av en politiker och en tjänsteman från respektive nämnd och förvaltning. Den sverige-finska minoriteten har också en representant i rådet. Samordnaren för finskt förvaltningsområde fungerar som sekreterare i rådet.

  Ludvika.se / Suomeksi

  ludvika.se/Suomeksi lägger Ludvika kommun ut information som rör det finska förvaltningsområdet.

  Samarbete med andra kommuner i Dalarna

  Ludvika kommun arrangerar ibland aktiviteter ihop med andra kommuner i Dalarna som också är finska förvaltningsområden. De kommuner som Ludvika främst samarbetar med är Smedjebackens, Faluns och Borlänge kommun. Om du söker aktuella arrangemang för sverigefinnar kolla även på grannkommunernas webbplatser.

  Smedjebackens kommunlänk till annan webbplats
  Falu kommunlänk till annan webbplats
  Borlänge kommunlänk till annan webbplats

  Samordnare för finskt förvaltningsområde

  Suomen kielen hallintoalueen koordinoija/Samordnare Finskt förvaltningsområde på Ludvika kommun:

  Sanna Seppänen

  tel 0240-860 30 mån, tis 10.00-12.00

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-01-23

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.