Minoritetsspråk – Förvaltningsområde för det finska språket

Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen. De övriga fyra nationella minoriteterna; samer, romer, judar och tornedalingar, täcks av ett grundskydd som gäller både inom och utanför kommunen.

Ny minoritetslag 2019

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Lagändringen förstärkte exempelvis rättigheterna till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken inom förvaltningsområdena.

Lagen heter Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och finns att läsa i sin helhet på riksdagens webbplats.

Lagen ställer även krav på kommunen att anta mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.

Ludvikas handlingsplan finns publicerad både på svenska och finska på sidan: Suomeksi/Kokoukset ja Dokumentit.

Minoritet.se

Regeringen gav 2010 Sametinget i uppdrag att skapa en minoritets-gemensam webbplats. Webbplatsen är en samlingspunkt för nyheter, reportage, information och länkar som gäller Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

https://www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Ludvika är finskt förvaltningsområde sedan 2015

Sveriges kommuner kan frivilligt ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Ludvika gick med den 1 februari 2015 vilket innebär att det finska språket en förstärkt ställning i kommunen. Detta innebär också att kommunen har en skyldighet att skydda och främja utvecklingen av det finska språket.

Personer som vill använda finska i kontakten med kommunen har rätt att göra det både muntligt och skriftligt.

Samrådsmöten

Kommunen arrangerar regelbundna samrådsträffar där du som är intresserad har möjlighet att delta och tycka till om aktiviteter kopplade till förvaltningsområdet. På samtådet deltar politiker och tjänstemän från respektive nämnd och förvaltning. Samrådsmötena är öppna för allmänheten. Datum, tid, plats och dagordning till mötena läggs ut på kommunens hemsida.

Ludvika.se / Suomeksi

ludvika.se/Suomeksi lägger Ludvika kommun ut information som rör det finska förvaltningsområdet.

Samarbete med andra kommuner i Dalarna

Ludvika kommun arrangerar ibland aktiviteter ihop med andra kommuner i Dalarna som också är finska förvaltningsområden. De kommuner som Ludvika främst samarbetar med är Smedjebackens och Borlänge kommun. Om du söker aktuella arrangemang för sverigefinnar kolla även på grannkommunernas webbplatser.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: