Tobias Klebark trivs i förskolan

När det här skrivs studerar Tobias Klebark samtidigt som han jobbar på Nyhammars förskola. Här berättar han om varför han trivs så bra i yrket.

Varför trivs du på förskolan?

Arbetet i förskolan är givande! Barn har kloka resonemang kring olika saker och det är viktigt att ta till sig. Vi lever i en värld där det är oroligt och vi har bra förutsättningar för att leva ett liv utan rädsla för vad som sker runtomkring oss.

Barnens utveckling och lärande är intressant att följa. Att se ett barn utvecklas och lära är något som driver mig att vilja utvecklas.

Berätta om dina studier!

Jag läser till förskollärare på Luleå tekniska universitet och vikarierar samtidigt på Nyhammars förskola. Jag jobbar 75–85 procent beroende på hur mycket studier det är och studerar på 100 procent. Det är så kul och givande, så jag känner att det inte tar jättemycket på krafterna att jobba och studera så mycket.

Mina kollegor, rektor och specialpedagogen på förskolan är väldigt stöttande och intresserade av mina studier. Det tror jag är en extra knuff med positivt tänkande till att arbeta och studera samtidigt.

Vad är bra med att studera och jobba samtidigt?

Man utvecklas mycket. Man får ta med sig det teoretiska i praktiken, det är för mig väldigt givande. Mina kollegor är snälla och låter mig komma in med nya kunskaper.

Hur ser du på det pedagogiska uppdraget?

Förskolans utbildning ska lägga en grund för barnens framtida skolgång, men läroplanen ställer inga krav på att barnen ska uppnå specifika kunskaper.

Arbetet är relativt fritt. Med fritt menar jag att man får använda sin kreativa förmåga i olika situationer för att skapa något givande för barnen. Förskolans utbildning ska dessutom grundas i de behov och intressen som pedagogerna ser hos barnen. Det ger också möjlighet till ett kreativt tänkande där pedagogerna måste planera för undervisning som väcker barnens nyfikenhet och intresse.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: