Frivilliga försvarsorganisationer

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar.

Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd olika uppgifter.

Vill du engagera dig?

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns mer information och länkar till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: