Naturvårdsprogram

Ludvika kommun ligger på gränsen mellan eklandskapet i söder och de stora barrskogarna i norr. Här finns milsvida skogar, stora myrområden, finnbyar med milsvida utsikter och stort antal sjöar och vattendrag.

Ingenstädes är det särskilt långt till en badsjö och vintertid finns det garanterat skidspår på de höga höjderna. Tätortsnära natur, med höga naturvärden och äldre skog, ligger
endast på promenadavstånd från bostadsområdena.

Mesta delen av odlingslandskapet är koncentrerat till de vackra slättbygderna
kring Bysjön och Grangärdetrakten, som också har en lång tradition inom
turismen.

Närheten till flera storstäder och kontinenten gör att kommunen har ett
stort ansvar att förvalta natur- och friluftslivsvärdena, inte minst till kommande
generationer.

Ludvika kommun har arbetat med naturvård under många år. Den första
planen för natur- och friluftsvärdena antogs redan 1976. En milstolpe för
kommunen var boken "Strövtåg i Ludvika”, som också har blivit något av en
bestseller.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: