Det här är Nyhammars förskola

På Nyhammars förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation.
Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen.
Vi satsar på en stimulerande och kreativ miljö.
Föräldras delaktighet är viktigt för oss.
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning.

Nyhammars förskola är belägen intill tallskog, med naturen inpå knuten. Förskolan öppnades 1977 och består nu av fem avdelningar, varav tre 1-3- årsgrupper som finns i samma byggnad, en 3-4- årsgrupp i huset intill och en 5-årsgrupp i ett hus på skolgården intill förskolan. Här arbetar både förskollärare och barnskötare.

Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Varje barn har sin egen pärm, där den enskildes utveckling dokumenteras. Barnet själv kan lätt se sina framsteg och pärmen används som underlag vid utvecklingssamtal. Detta synliggör lärandet, beskriver verksamheten i ord och bild och gör pedagogernas arbetssätt synligt.

Projekt

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen, där barnens idéer står i fokus. Där vävs matematik, språk, kreativitet och skapande in. Vi pedagoger är medforskare och tillsammans driver vi projekten framåt. Vi vill ge barnen större chans att påverka sin vardag, vi lyssnar in och ger barnen valmöjlighet.

Kreativitet

Vi satsar på kreativt, icke färdigt material för att stimulera fantasin i leken. Vi strävar också efter att allt material skall finnas tillgängligt och nåbart för barnen, vilket ger frihet, ansvar och en tilltro till barnens förmåga. Miljön ska vara varierande, stimulerande och anpassad efter barngruppen och barnens intressen.

Föräldrars delaktighet

Föräldrars delaktighet är viktig för oss, vi har bland annat utarbetat gemensamma ordningsregler på våra föräldramöten. Vi vill tillvarata föräldrars erfarenheter och intressen. Kom gärna hit, visa och berätta. Ni är viktiga för oss!

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Före barnets inskolning träffar vi föräldrarna på ett inskolningssamtal, där vi berättar om vår verksamhet och ni får tillfälle att samtala om ert barn.

Under inskolningen är du som förälder med under hela dagen och deltar i verksamhetens alla delar tillsammans med barnet för att skapa trygghet.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: