Det här är Nyhammars förskola

I Nyhammars natursköna miljö finns Nyhammar förskola med fem avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

I Nyhammars natursköna miljö, ca 2 mil norr om Ludvika centrum, finns Nyhammars förskola. På förskolan finns fem avdelningar: Glädjen, Upptäckarna, Nyfiken, Utmanarna och Kluringen för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan rymmer 82 barn.

Utemiljön består av en stor gård, med tillgång till stora gräsytor, naturlig skugga i form av träd och kuperade ytor som på ett naturligt sätt bidrar till att barnen får utmana sina motoriska färdigheter. Här finns flera olika miljöer som bidrar till inspirerande undervisning. I Anslutning till förskolan ligger Nyhammars skola.

Arbetslaget består av både förskollärare och barnskötare där de flesta har lång erfarenhet. Vi har ett antal utbildade VFU-handledare som tar emot förskollärar- och barnskötar- studenter under deras utbildning.

Hemlagad mat

Vi har också ett eget kök på förskolan där kocken lagar maten. Vi kan även vid uteaktiviteter få vår mat serverad utomhus.

Våra mål

Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för alla barn som går där. Vårt arbetssätt och vår planering under året följer förskolans årshjul, till exempel introduktion, föräldramöten, utvecklingssamtal, traditioner, kompetensutvecklingsdagar och temaperioder.

Målområden under läsåret är SKUA (Språk och Kunskapsutvecklande arbetssätt), Grön Flagg Länk till annan webbplats. som är ett utbildningsprogram inom hållbar utveckling, Tillgängliga lärmiljöer där vi strävar mot att skapa lärmiljöer där alla barn kan använda förskolans rum för lek och lärande, ingå i gemenskapen och delta i undervisningen. För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.

Hur vi arbetar

Förskolan använder sig av verktyget Unikum där vi dokumenterar vår undervisning och barnens lärande. I Unikum kan även vårdnadshavare ta del av barnens lärande, planeringar för förskolan, information från rektor och pedagoger, underlag för utvecklingssamtal.

Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett besök.

Nyhammars förskola foto

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: