Anhörigstöd, avlösning

Anhörigstöd är till för dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre samt för dig som stödjer en närstående med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Anhörigstöd ska vara en naturlig del av verksamheterna inom alla ansvarsområden där du som anhörig ska erbjudas stöd i din situation för att orka vårda och ge omsorg till din närstående.

Har du frågor om anhörigstöd eller känner någon som behöver stöd? Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten för råd och vägledning. Anhörigkonsulenten i kommunen heter Josefina Langbråten. Vid behov av personliga möten kan vi träffas enligt överenskommelse.

Anhörigstöd utan biståndsbedömning som erbjuds vid vård- och omsorgsförvaltningen:

 • Avgiftsfri avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar/månad för den som inte har andra hemtjänstinsatser än trygghetslarm
 • Anhörigombud inom hemtjänst, boendestöd och särskilt boende
 • Enskilda samtal med anhörigkonsulent
 • Anhörigträffar med information i Ludvika, Grängesberg/Sunnansjö och Fredriksberg
 • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform
 • Föreläsningar och trevlig samvaro med underhållning för anhöriga och närstående
 • En kostnadsfri rekreation under några vardagar eller en weekend för anhörigvårdare

Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen:

 • Korttidsavlösning för den närstående vid enstaka eller återkommande tillfällen
 • Dagverksamhet för dementa 
 • Avlösning i vårdsysslan för anhörigvårdare

Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt LSS till grupper inom LSS:

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
 • Korttidsvistelse utanför hemmet 
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service 
 • Avlösning i hemmet 
 • Ledsagare 
 • Kontaktperson

Aktiviteter för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga:

 • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform för anhöriga
 • Caféträffar på kvällstid med information och underhållning för personer med egen psykisk ohälsa, anhöriga, personal och allmänhet
 • Frukostmöten med föreläsare, för att skapa nätverk och samverkan mellan yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen psykisk ohälsa.
 • Föreläsningar om psykisk ohälsa

Anhörigvårdarkort

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder ett så kallat anhörigvårdarkort för personer som vårdar en närstående. Kortet är en service och trygghet både för den som vårdas och för anhörigvårdaren om denne råkar ut för akut sjukdom eller olycka.

För att beställa ett kort fyller du i blanketten nedan, du kan även kontakta kommunens anhörigkonsulent.

 

Kontakta oss

Anhörigkonsulent Vård- och omsorgsförvaltningen

0240-863 91

Telefontid vardagar 09.30 – 11.30

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: