Anhörigstöd, avlösning

  Anhörigstöd är till för dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre samt för dig som stödjer en närstående med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

  Anhörigstöd ska vara en naturlig del av verksamheterna inom alla ansvarsområden där du som anhörig ska erbjudas stöd i din situation för att orka vårda och ge omsorg till din närstående.

  Anhörigstöd utan biståndsbedömning som erbjuds vid vård- och omsorgsförvaltningen:

  • Avgiftsfri avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar/månad för den som inte har andra hemtjänstinsatser än trygghetslarm
  • Anhörigombud inom hemtjänst, boendestöd och särskilt boende
  • Enskilda samtal med anhörigkonsulent
  • Anhörigträffar med information i Ludvika, Grängesberg/Sunnansjö och Fredriksberg
  • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform
  • Föreläsningar och trevlig samvaro med underhållning för anhöriga och närstående
  • En kostnadsfri rekreation under några vardagar eller en weekend för anhörigvårdare

  Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen:

  • Korttidsavlösning för den närstående vid enstaka eller återkommande tillfällen
  • Dagverksamhet för dementa 
  • Avlösning i vårdsysslan för anhörigvårdare

  Anhörigstöd med biståndsbedömning enligt LSS till grupper inom LSS:

  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
  • Korttidsvistelse utanför hemmet 
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service 
  • Avlösning i hemmet 
  • Ledsagare 
  • Kontaktperson

  Aktiviteter för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga:

  • Kostnadsfria samtalsträffar i cirkelform för anhöriga
  • Caféträffar på kvällstid med information och underhållning för personer med egen psykisk ohälsa, anhöriga, personal och allmänhet
  • Frukostmöten med föreläsare, för att skapa nätverk och samverkan mellan yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen psykisk ohälsa.
  • Föreläsningar om psykisk ohälsa

  Anhörigvårdarkort

  Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder ett så kallat anhörigvårdarkort för personer som vårdar en närstående. Kortet är en service och trygghet både för den som vårdas och för anhörigvårdaren om denne råkar ut för akut sjukdom eller olycka.

  För att beställa ett kort fyller du i blanketten nedan, du kan även kontakta kommunens anhörigkonsulent.

   

  Kontakta oss

  Anhörigkonsulent Vård- och omsorgsförvaltningen

  0240-863 91

  Vård- och omsorgsförvaltningen
  vard.omsorg@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-10-04

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.