Lilla Parks förskola

Lilla Parks förskola i Grängesberg har 35 barn och ligger bredvid Parkskolan.

På Lilla Parks förskola arbetar man åldersindelat en tid av dagen, den resterande delen av dagen arbetar man gemensamt på avdelningarna Havet och Ängen.

Läs mer på "Det här är Lilla Park"