Avgifter inom äldreomsorgen

  Du betalar omsorgsavgift för hemtjänstinsatser, trygghetslarm och dagverksamhet, för omsorg i särskilt boende samt korttidsboende. Avgiften betalar du per kalendermånad i efterskott.

  Avgiften baseras på tre delar:

  • vad lagen om maxtaxa säger att du högst ska betala
  • ditt behov av hjälp
  • hur mycket du faktiskt kan betala utifrån din ekonomiska situation

  Maxtaxa

  Maxtaxan är den högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande dina insatser är. Maxtaxan grundas på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan från och med 1 januari 2021 är 2 139 kronor per kalendermånad.

  Behov och inkomst styr avgiften

  Avgiften för den hjälp du är beviljad bestäms utifrån ditt ekonomiska utrymme. Vid beräkningen av ditt avgiftsutrymme tar kommunen hänsyn till dina inkomster, utgifter samt ett minimibelopp. Minimibeloppet regleras enligt lag utifrån gällande prisbasbelopp och grundas på Konsumentverkets normer. Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för mat, kläder, hygien, hushållsel, mediciner samt öppen hälso- och sjukvård. Förbehållsbeloppet är minimibeloppet samt om du har personliga tillägg, såsom kostnader för god man.

  Förbehållsbelopp 2021

  Boendeform

  Belopp/månad

  Heldygnsomsorg

  2 500 kr

  Ordinärt boende, ensamboende

  5 373 kr

  Ordinärt boende, sammanboende

  4 540 kr


  Avgifter som ingår i maxtaxan, 2 139 kr

  Omvårdnad

  Avgift

  Hemtjänst

  214 kr/timme

  Trygghetslarm

  214 kr /månad

  Korttidsboende, omvårdnad

  71 kr/dag

  Dagverksamhet

  35 kr/dag

  Hemsjukvård

  150 kr/ besök, max 450 kr/månad


  Avgifter som tillkommer utanför taxan


  Avgift

  Måltider vid korttidsplats/växelvård

  83 kr/dag

  Måltider dagverksamhet

  42 kr/dag

  Servering, lunch

  65 kr/portion

  Servering, kvällsmål

  55 kr/portion

  Hjälpmedel

  150 kr/ styck

  Avgifter särskilt boende


  Avgift per månad

  Kost

  2 470 kr

  Hyra

  Beroende på lägenhet

  Serviceavgift

  333 kr

  Särskilt boende hemtjänst

  2 139 kr


  Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut

  Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om det gäller:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • fastställande av avgift
  • beräkning av avgiftsutrymme

  Om du vill hjälper vi dig att överklaga.

  Så här överklagar du

  Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det hos förvaltningsrätten.

  Skrivelsen skickas till nedanstående adress inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

  Ludvika kommun
  Vård- och omsorgsnämnden
  771 82 Ludvika

  I skrivelsen ska du ange

  • vilket beslut som ska överklagas
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du önskar ändring

  Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet såsom garantipensionen. Du ansöker om tillägget hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Kontakta oss

  För mer information kontakta Vård- och omsorgsförvaltningens ekonomiadministratörer.
  0240-860 00

  Vård- och omsorgsförvaltningen
  vard.omsorg@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.