Lagandan – vår värdegrund

Ludvika kommuns värdegrund går under namnet Lagandan.

Vårt lag

Vad är ett lag?

Det är en grupp människor som jobbar mot ett gemensamt mål, samarbetar, lär av varandra och gör varandra bättre.

För att lyckas tror vi att det är viktigt att trivas och ha roligt tillsammans. Därför är glädje en av våra principer.

Service till dig

I Ludvika är vi drygt 3 000 medarbetare i över 100 olika yrkesroller. Vi gör alla vårt bästa för att utveckla och erbjuda bästa möjliga service till dig och alla andra som bor, jobbar eller hälsar på här.

Lagandan består av fyra principer:

Relationer

 • Vi finns till för Ludvikabon. I Ludvikalaget skapar
  vi relationer som bygger på tillit och förtroende. Vi
  visar öppenhet och respekt gentemot alla vi möter i
  vår yrkesroll.
 • Jag utför mitt arbete med kvalitet och trovärdighet
  med Ludvikabon i fokus.
 • Jag gör mitt bästa för att visa omsorg gentemot
  mina kollegor också när pressen och stressen är hög.
  I Ludvikalaget bryr vi oss om varandra för ökat välmående
  och trivsel.

Glädje

 • Jag tar ansvar för att tillsammans med mina kollegor
  bidra till att skapa ett arbetsklimat och en kultur
  som främjar trygghet och glädje varje dag.
 • Vi värnar om våra gemensamma pauser och tar oss
  tiden att ha roligt och skratta tillsammans.
 • Vi är generösa med att visa varandra uppskattning
  för det arbete vi gör.

Lärande

 • Jag har en nyfiken inställning till förändringar och
  lär mig av andras perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
  Jag är positiv till nya idéer och ger både
  idéerna och mina kollegor utrymme att växa.
 • Vi hänger med i samhällsutvecklingen och omvärldsbevakar
  våra områden. Vi jobbar aktivt med
  kompetensutveckling utifrån de behov som finns.
 • Vi skapar utrymme för reflektion, samtal och feedback
  för ökat lärande och utveckling.

Driv

 • Jag tar ansvar för att vara med och utveckla mina
  arbetsuppgifter och bidrar genom det till att uppfylla
  både mina egna och verksamhetens mål.
 • Vi vågar tänka om och utforska nya alternativ och
  lösningar för Ludvikabons bästa.
 • Vi är lösningsorienterade och tillsammans hittar vi
  en väg framåt.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: