Bygglov, andra lov och anmälan

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos Myndighetsnämnden miljö och bygg. Även åtgärder som att installera en kamin, göra stora ändringar eller bygga en Attefallsstuga kräver tillstånd, då via en anmälan.

Tänkt hus ramas in av händer

Vad är ansökan eller anmälan?

  • Bygglov, marklov, rivningslov: Är en lämplighetsprövning och en teknisk prövning. Den leder först till ett lov, därefter ett startbesked.
  • Anmälan: är en teknisk prövning och leder till ett startbesked.

Om du skickar in en anmälan och den bedömas som lovpliktig, begär bygglovshandläggaren in ytterligare handlingar.

Start och slutbesked

  • Innan du får börja med arbetet som lovet eller anmälan gäller så måste du ha fått ett startbesked!
  • Innan du får börja använda det som lovet eller anmälan gäller så måste du ha fått ett slutbesked!

Lov och ansökan från start till mål

I bygglovsprocessen kan du se och läsa mer om de olika stegen från det att du gjort en ansökan eller anmälan.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: