En bra kommun att leva i

I hela kommunen ska vi kunna bo bra, leva ett gott liv och ta del av kommunens service och insatser av god kvalitet. Kultur, idrott, mötesplatser och ett rikt föreningsliv är viktigt både för befintliga invånare och för att attrahera nya. Ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter, arrangemang och evenemang bidrar till livskvalitet och stolthet för vår kommun.

Det här ska uppnås under perioden 2021−2025:

  • Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen
  • Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang
  • Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: