Kvalitetsrapporter för förskola och grundskola

Systematisk kvalitetsuppföljning är en förutsättning för god kvalitet!

Uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat och arbetsprocesser sker regelbundet i kommunens förskolor och grundskolor. Resultaten presenteras som kvalitetsrapporter för respektive förskola och grundskola samt för kommunen som helhet. Där anges även vilka åtgärder för utveckling som förskolan/grundskolan tänker jobba med under kommande läsår.

2022/2023

Kvalitetsrapporter för förskolor

2022/2023

Kvalitetsrapporter för skolor

2021/2022

Kvalitetsrapporter för skolor

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: