Livsmedel

  Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Ludvika måste registrera den till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

  Registrera livsmedelsverksamhet

  De allra flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, men några behöver godkännas. Verksamheter som behöver godkännas är till exempel större produktionsanläggningar, slakterier, anläggningar för färska fiskeriprodukter, produktionsanläggningar för malet kött, köttberedning med flera.

   Avgift

   Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering hos kommunen ska enligt kommunfullmäktiges beslut och enligt SLVFS 2006:21 Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter, betala en avgift för handläggning av ärendet.

   Hur görs kontrollen och vad kostar den?

   Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för Samhällsbyggnadsförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket. Merparten av alla livsmedelskontroller är oanmälda.

   Vid kontrollen kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera och att kunsumenten inte blir lurad.Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent och snyggt i lokalerna. Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

   Avgift för extra offentlig kontroll

   Extra offentlig kontroll är den livsmedelskontroll som Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp. För extra offentlig kontroll gäller vår timtaxa. Om klagomålen är obefogade, behöver du inte betala.

   Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

   Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

   Mer information

   Livsmedelsverkets sida Starta och utveckla företaglänk till annan webbplats hittar du mer information kring lagstiftning, hur din verksamhet kontrolleras, hur du ska gå tillväga om du ska avveckla eller överlåta din verksamhet med mera.

   Kontakta oss

   Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
   miljo.bygg@ludvika.se
   0240-860 00

   Sidan uppdaterades: 2019-09-27

   På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.