Elevhälsa

Elevhälsan tar vid efter barnavårdscentralen. Vi arbetar främst preventivt vilket innebär att vi ska förhindra och tidigt upptäcka men också i viss utsträckning, lindra såväl fysisk, psykisk som social ohälsa. Vi har öppen mottagning på skolorna och träffar elever utan krav på skriftlig förfrågan.

Inom centrala barn- och elevhälsan finns en medicinsk insats.

Psykologer

En psykolog gör bedömningar kring barns svårigheter i skolan och har samtal med barn och föräldrar samt handleder personalen. Dessutom samarbetar psykologen med andra instanser kring barn.

Psykologer

Isak Angerbjörn 0240-863 51
Ulrika Fallsdalen Riegler 0240-869 45
Pär Folkesson 0240-862 73
Emma Landén 0240-869 43
Johanna Angerbjörn, föräldraledig

Kuratorer

Kuratorerna har kompetens i sociala frågor. De arbetar direkt i verksamheten i kommunens grundskolor i årskurserna F-9 gentemot både personal och barn.

Kuratorer

 • Anna Nysten 0240-866 25
  Fredriksbergsskolan
  Nyhammars skola
  Sunnansjö skola
  Sörviks skola
 • Ing-Marie Werner Pettersson 0240-861 99
  Blötberget
  Parkskolan
 • Isabell Gylling 0240-862 16
  Lorensberga 7-9
 • Kamilla Östberg 0240-860 15
  Björkås skola
  Junibackens skola
  Knutsbo skola
 • Karin Hammarberg 0240-861 93
  Lorensberga F-6
 • Malin Sternbeck 0240-868 13
  Björkhaga skola 7-9
  Vasaskolan
 • Maria Eriksson, tjänstledig
  Kyrkskolan 7-9
 • Karolina Bäcker 0240-863 37
  Lorensberga 7-9
 • Sofia Hussfelt 0240-56 58 18
  Solviksskolan
  Kyrkskolan 7-9
 • Stina Magnusson, vikarie, 0240-863 83
  Kyrkskolan 7-9

Skolläkare, skolsköterskor

Vi, skolsköterskor, tar vid efter Barnavårdscentralen. Vi arbetar främst preventivt, vilket innebär att vi ska förhindra, tidigt upptäcka men också lindra såväl fysisk, psykisk som social ohälsa. Vi har öppen mottagning på skolorna och träffar elever utan krav på remiss.

Till informationsfilmen om hälsobesök i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Filmen finns förutom på svenska även på arabiska, engelska, romani och somaliska.

Skolläkare

Lars Henriksson, tidbokning via respektive skolas skolsköterska.

Skolsköterskor

 • Simone Reiche Nordström 0240-863 49
  Solviksskolan
  Mottagningsenheten (hälsokontroller, vaccinationer)
 • Annelie Hyttsved 0240-56 57 54
  Fredriksbergsskolan
  Nyhammars skola
  Sunnansjö skola
  Sörviks skola
 • Jenny Thurén 0240-861 31
  Kyrkskolan årskurs 7-9
  Björkhaga skola årskurs 7-9
  Kim Alvinsson 0240-56 58 44
  Lorensberga årskurs 7-9
 • Lina Watz 0240-860 62
  Parkskolan
  Blötbergets skola
 • Alexandra Yngvesson 0240-860 65
  Junibackens skola
  Knutsbo skola
 • Maria Ögren 0240-862 50
  Lorensberga årskurs F-6
 • Susanne Säävälä 0240-862 37
  Vasaskolan
  Björkås skola
  Mia Öbrell 0240-861 45
  Adminstratör, vaccin, PMO

Besök även sidan Stöd till barn och ungdom

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: