Ekonomi och budget

Den strategiska planen är vårt stora plandokument för verksamhet och ekonomi de kommande åren. Här får du reda på vad pengarna ska användas till, så att vi ger en god service till invånarna och når våra mål.

Planen utgår från vår vision och våra mål

Planen utgår från vår vision Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och vad vi satsar särskilt på för att utveckla och förbättra vår kommun.

Många verksamheter och yrkesgrupper

Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är det vi lägger mest pengar på och det är där de flesta av våra anställda jobbar. Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, räddningstjänst, vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra områden vi sysslar med – och det finns många fler.

22,07 procent i kommunalskatt

Kommunalskatten på invånarnas löner, pensioner och liknande inkomster är vår klart största intäktskälla. För varje hundralapp i beskattningsbar inkomst betalar invånarna 22,07 kronor till kommunen.

Så här ska pengarna användas 2024

Under 2024 räknar vi med att få närmare 2,1 miljarder kronor i kommunalskatt och bidrag från staten.

Under 2024 ska ungefär 2 miljarder kronor användas till att bedriva verksamhet i våra nämnder med olika ansvarsområden och i samarbeten med andra kommuner. Det är bestämt hur mycket som ska gå till exempelvis skola, äldreomsorg och kultur.

Vi gör alltså inte av med precis alla pengar som kommer in. En del läggs undan för att kunna betala investeringar och som en reserv för sämre tider.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: