Ekonomi och budget

Information om kommunens ekonomi och budget.

Bild på kommunens budget 2021.

Så görs kommunens budget

Varje år beslutar fullmäktige om kommunens budget för kommande år med tillhörande tvåårsplan: exempelvis fastställdes år 2020 en budget för 2021 med plan för 2022 och 2023. Budgeten är en ekonomisk plan som visar hur de pengar som väntas komma in ska användas.

Budgeten görs i fyra steg:

  1. Först bedöms hur stora intäkterna kommer bli det aktuella året. Detta görs utifrån prognoser över främst vilka skatteintäkter och statsbidrag vi kommer få. Dessa prognoser bygger bland annat på prognoser över samhällsekonomin och befolkningen.
  2. Därefter bestämmer fullmäktige hur stor del av dessa intäkter som ska läggas undan och hur mycket som ska användas i den löpande verksamheten. Det bestäms också hur mycket som det totalt sett ska investeras för. Detta görs utifrån våra finansiella mål, gjorda kalkyler samt en politisk bedömning.
  3. I nästa steg bestämmer fullmäktige hur det som ska spenderas och investeras ska fördelas mellan de olika nämnderna samt de gemensamma nämnder och kommunalförbund som kommunen ingår i. Detta görs utifrån våra verksamhetsmål och prioriteringar, men även efter hur behoven ser ut och vilka satsningar som ska göras. Beslutet tas efter en politisk bedömning.
  4. Utifrån den av fullmäktige tilldelade ekonomiska totalramen bestämmer slutligen varje nämnd hur pengarna ska fördelas internt till deras olika verksamheter.

Budget 2021

Driftbudgetens omslutning för 2021 är 1,8 miljarder kronor. De två största nämndernas driftomslutning är 657 miljoner kronor för social- och utbildningsnämnden och 597 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämnden.

Andra större driftsanslag återfinns för gymnasieskolan VBU inklusive kulturskolan 190 miljoner kronor och Räddningstjänsten Dala Mitt 34 miljoner kronor.

22,07 i skatt

Kommunens skattesats för inkomståret 2021 är 22,07 kronor.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.