Övre Hammarbacken

Övre Hammarbacken är ett naturnära område med stor utvecklingspotential. Här finns vackra skogsmarker och en fantastisk vy över sjön Väsman.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Översiktskarta över Ludvika med Övre Hammarbacken markerat.

Översiktskarta över Ludvika med Övre Hammarbacken markerat.

Övre Hammarbacken är beläget norr om Ludvika centrum. I västra delen av området går riksväg 66 förbi och till söder gränsar området till befintlig villabebyggelse. I övrigt omsluts planområdet av natur- och skogsområden. Området har en stark kulturmiljö med det vackra sädesmagasinet och arbetarbostäder.

I en gällande detaljplan finns ett område på ca 2600 kvm med en byggrätt på 1200 kvm för bostäder i två våningar. Övriga delar i detaljplan behöver ny planläggning men på denna yta finns möjlighet att tjuvstarta! Gata samt närhet till ledningsnät finns.

Länk:

Byggrätt: 1200 kvm

Areal: 2400 kvm

Typ av bebyggelse: Kedjehus, parhus, radhus, flerbostadshus

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: