Det här är Sörviks skola

Sörviks skola ligger i utkanten av staden, men ändå centralt, idylliskt och vackert med en fantastisk sjöutsikt.

Här finns nästan uteslutande villabebyggelse och upptagningsområdet är attraktivt för barnfamiljer med bra kommunikationer och cykelväg in till centrum. Vi har den mindre skolans fördelar samtidigt som vi har det centrala lägets möjligheter. På Sörviks skola är det viktigt att alla känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas.

Läsåret 23/24 har vi drygt 150 elever i skolan och runt 80 elever i fritidshemmet. I våra verksamheter arbetar engagerad och kompetent personal. Arbetet i våra verksamheter präglas av glädje, flexibilitet och ansvarstagande.

Vår skolgård och närhet till naturen ger härliga möjligheter för utomhusverksamhet. På Sörviks skola satsar vi sedan flera år på språkutveckling och läsning. Vi deltar även i RF-SISUs rörelseprojekt för skolan, och genom ökad rörelseglädje utvecklas våra elever socialt samtidigt som deras välbefinnande ökar.

Ludvika kommuns systematiska kvalitetsarbete Kunskapsresan visar att vi har kontinuerligt god måluppfyllelse, och vi får höga resultat i enkätsvar från både elever, vårdnadshavare och personal. Vi har hög behörighet och låg personalomsättning vilket ger oss kontinuitet och trygghet i det vardagliga arbetet. Vi arbetar hårt för att vara den bästa skolan för varje elev som går hos oss, och genom att systematiskt arbeta för bättre och bättre undervisning utvecklas alla på Sörviks skola.

Under läsåret 23/24 kommer vi att ägna särskilt mycket utvecklingsarbete åt just undervisning och undervisningsskicklighet!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: