Det här är Gonäs förskola

Gonäs förskola ligger 7 km utanför centrala Ludvika. På förskolan finns det tre avdelningar där de cirka 50 barnen tillbringar sina dagar tillsammans med sina pedagoger. Maten lagas i förskolans kök. Våra lokaler är ljusa och fina och inbjuder till lek. På gården kan man både åka rutschkana, klättra, göra vägar i sandlådan och leka kurragömma i buskarna. Pedagogerna som arbetar här har god struktur i det dagliga arbetet, vilket skapar trygghet för både barn och vuxna.

Vi anser att social kompetens är viktigt. Barnen får öva sig i att vara tillsammans i våra undervisningssituationer. Vi jobbar aktivt med känslohantering, eftersom det är en så betydelsefull del på många vis. Om barnen tidigt lär sig att förstå sina egna och andras känslor, kommer de ha nytta av det hela livet. På varje avdelning finns känslodockan Friendy som hjälp i arbetet. Vår målsättning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare. Under vistelsen på vår förskola ska barnen känna trygghet, trivsel, respekt och delaktighet. Det finns en specialpedagog kopplad till förskolan, för att stötta pedagogerna så att de kan möta alla barn på bästa sätt.

Ibland tar yngrebarnsavdelningarna förskolebussen ut på tur för att så många barn som möjligt ska kunna följa med på utflykten. Ibland kan man bli inbjuden till de äldre barnens scen för att få titta på något roligt uppträdande. Vissa dagar har hela förskolan planerat dagen tillsammans, vilket innebär att man kan träffa både superhjältar, få titta på bio eller dansa ringlekar. Vi arbetar för att barnens dagar ska vara balanserade med en lagom dos av utmaning, lek, glädje och återhämtning.

Barn matar får

Känner du Fluff?

Det gör i alla fall barnen och pedagogerna på förskolorna i Gonäs, Saxdalen och Fredriksberg. Fluff är en vit liten kanin som kommer att göra oss sällskap under det här läsåret. Med hjälp av den lilla kaninen kommer vi att jobba med målen i förskolans läroplan till exempel värdegrundsfrågor, språk och matematikundervisning. Vi kommer att ha en gemensam planering på alla avdelningar på de tre förskolorna, men undervisningen kommer att läggas upp utifrån barnens ålder, mognad, intressen och behov. Med samma tema kommer pedagogerna kunna samarbeta, inspirera, byta idéer, hjälpas åt att lösa dilemman, dela erfarenheter och stötta varandra.

Är du intresserad av att veta mer om vår förskola så är du hjärtligt välkommen hit för ett besök. Ring innan så att vi kan ta emot dig på bästa sätt.

Fluff

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: