Det här är Gonäs förskola

Förskolan är belägen ca 7 km från centrala Ludvika i en trevlig och lantlig miljö, i byn Gonäs.

Förskolan har fyra avdelningar. Här arbetar fyra förskollärare, en fritidspedagog, fyra barnskötare samt två kokerskor.

​Våra öppettider är vardagar 06:30-18:30.

Grön Flagg

Gonäs förskola arbetar sedan ett par år med hållbar utveckling med utgångspunkt stiftelsen Håll Sverige Rent där vi har utmärkelsen Grön Flagg. Utanför varje entré sitter vimpeln som visar att vi är en Grön Flaggförskola.

Är du nyfiken kan du kika in på Grön Flaggs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna i Ludvika kommun har varje år gemensamma kompetensutvecklingsdagar, 5 stycken till antalet. Under dessa dagar kommer förskolorna vara stängda och endast några få förskolor kommer vara öppna för barn som absolut måste ha tillsyn.

Gonäs och Saxdalens förskolor är ett rektorsområde och turas om att ha öppet dessa dagar. Detta verksamhetsår 2019/2020 har vi dagarna inbokade till den 13 augusti, 30 oktober, 8 januari, 21 februari och den 25 maj.

OBS! För barn med förskoleplats med 15 timmar per vecka är förskolan helt stängd dessa dagar.


I vår utbildningsverksamhet prioriterar vi:

  • Språk, genom att samtala, sjunga, läsa, rim och ramsor. Från hösten 2019 har förskolan tagit fram en egen språkplan.
  • Lek, genom att stödja och ge barnen möjligheter att lära och utvecklas genom lek. Vi ser leken som en mycket betydelsefull del av lärandet.
  • Motorik, genom att både i fria och styrda aktiviteter erbjuda barnen goda förut-
    sättningar att öva sig motoriskt. Detta gör vi med rörelselekar och gymnasik, både ute och inne. Vi har även planerad skogsverksamhet, som främjar grovmotoriken.

I olika former av skapande verksamhet tränas finmotoriken.

Små grupper

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper, för planerade veckoaktiviteter, såsom sång/musik, läsning, rörelse, skapande och skogsaktiviteter.

Vi arbetar temainriktat och utgår i stor utsträckning från barnens intressen och behov.

Social kompetens

Social kompetens anser vi är viktigt för barnen och vi övar och utvecklar oss ständigt i detta i lek och aktiviteter. Vår målsättning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare, man ska känna trygghet, trivsel, respekt och delaktighet under vistelsen på vår förskola.

Ta gärna kontakt med oss för mer information eller ett besök.

Välkomna!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: