Fakturor till kommunen

Fakturor som skickas till kommunen ska vara e-fakturor. PDF inte är ett godkänt format.

Lagar som styr kommunens upphandlingar och inköp säger att kommunen endast ska faktureras via e-faktura. Undantaget är sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer som aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdsfakturor ska sändas som pappersfaktura.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Ludvika kommun vill helst ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Stäm av med er systemleverantör om de kan sända via PEPPOL-nätverket och de format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3 som är de beslutande standardformat som ska följas.
Ludvika kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002270

Ett annat alternativ är att använda en VAN-tjänst för Sve-faktura. Detta format kommer däremot upphöra och följer inte SFTI:s standarder. Kontakta din systemleverantör för mer information. Vi samarbetar med InExchange.

Ludvika kommun

Org.nr: 212000-2270

GLN: 7362120002276


Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem går det bra att använda en fakturaportal. Om ni har ett affärssystem finns det oftast möjlighet att skapa e-faktura. Hör med din systemleverantör.

Fakturans innehåll

Den som från Ludvika kommun som gör en beställning är skyldig att lämna rätt uppgifter till er om fakturaadress och sin referenskod vid inköp eller avrop.

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.

OBS! Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdsfakturor ska sändas som pappersfaktura.

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

OCR betalning

För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.

En faktura per referenskod

Kommunen vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Uppgifter i en fullständig faktura

En fullständig faktura ska innehålla uppgifter enligt Skatteverkets direktiv, se Information om fullständig faktura på Skatteverkets sida Länk till annan webbplats.

Referens

Fakturor till Ludvika kommun ska innehålla referenskod XX+5 siffror i fältet er referens och namn i fältet fakturareferens.

Ludvika kommuns fakturaadress


Ludvika kommun
Box 184
771 24 Ludvika

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: