Fakturor till kommunen

Fakturor som skickas till kommunen ska vara e-fakturor. PDF inte är ett godkänt format.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Ludvika kommun omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, till exempel namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura.

Gäller fakturorna personer inom LSS-verksamheten eller verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen får ni faktureringsadressen och referensen av beställaren/enheten.

E-faktura via Peppol

Ludvika Kommun tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2120002270

E-faktura via Ludvika kommuns fakturaportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal.

Använd formuläret "Anslut till leverantörsportalen" nedan för att påbörja processen att skicka e-fakturor till Ludvika kommun. När registrering skett kommer ett mail från www.proceedo.net/suppliercenter att skickas ut till angiven mailadress.

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

  • Referenskod: denna ska beställaren uppge
  • Beställarens för- och efternamn
  • Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt
  • Vad är det som kostnaden avser

OCR betalning

För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.

En faktura per referenskod

Kommunen vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Uppgifter i en fullständig faktura

En fullständig faktura ska innehålla uppgifter enligt Skatteverkets direktiv, se:
Information om fullständig faktura Länk till annan webbplats. på Skatteverkets sida.

Har du frågor kring fakturauppgifter vänd dig i första hand till din referens på Ludvika kommun.

Anslut till leverantörsportalen

Företagsuppgifter


Skriv namnet på organisationen/företaget
KontaktuppgifterE-postadress i leverantörsportalen

Ange den e-postadress som du vill ansluta till leverantörsportalen * (obligatorisk)


Ange den e-postadress som du vill ansluta till leverantörsportalen

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: