Fakturor till kommunen

  Ludvika kommun ser helst att de fakturor som skickas till kommunen är e-fakturor. Om ert system inte klarar av det kan ni ta hjälp av vår VAN- operatör InExchange.

  Ludvika kommun

  Org.nr: 212000-2270
  GLN: 7362120002276
  Peppolid: 0007:2120002270

  Fakturaadress:

  Ludvika kommun
  Box 184
  771 24 Ludvika

  Fakturans innehåll

  Den från Ludvika kommun som gör en beställning är skyldig att lämna uppgifter till er om fakturaadress och sin referenskod vid inköp eller avrop.

  Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas. Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på vårdfakturor eller dylikt.


  Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

  För att automattolkningen ska fungera bra ska följande fält finnas på fakturan:

  • OCR- eller fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Totalt bruttobelopp
  • Totalt momsbelopp
  • Referenskod
  • Plus- eller bankgironummer
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Beställarens namn och arbetsställe

  I fältet "Er referens" SKA en referenskod anges. Den som beställer ska upplysa er om den.
  Exempel på koden: XX72203, koden ska alltid inleda med XX och därefter 5 siffror, inget mellanslag.

  OCR betalning

  För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.

  En faktura per referenskod

  Kommunen vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

  En fullständig faktura ska innehålla följande uppgifter enligt Skatteverkets direktiv:

  1. Datum för utfärdandet av fakturan
  2. Löpnummer
  3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
  4. Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet
  5. Säljarens och köparens namn och adress
  6. Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
  7. Datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdag för förskott eller a conto
  8. Beskattningsunderlaget för varje skattesats
  9. Mervärdesskattesats
  10. Mervärdesskatt som ska betalas
  11. Om köparen utfärdar fakturan, uppgiften ”självfakturering”
  12. Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML eller i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om undantaget från skatteplikt
  13. Om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”
  14. Vid leverans av ett nytt transportmedel, uppgifter om det nya transportmedlet
  15. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för resebyråer, uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”
  16. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för begagnade varor m.m., uppgiften ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”, ”vinstmarginalbeskattning för konstverk” eller ”vinstmarginalbeskattning för samlarföremål eller antikviteter” (11 kap. 8 § ML).

  Fakturor till Ludvika kommun ska innehålla referenskod XX+5 siffror och namn men ej i samma fält

  Bestämmelsen motsvaras av artikel 226 i mervärdesskattedirektivet. Mer information om fullständig faktura finns på Skatteverkets sidalänk till annan webbplats

  Ofullständiga fakturor

  Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering, innan betalning kan ske. Vi kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas. Vid ny eller kompletterad faktura kommer vi att flytta förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal. En faktura är ofullständig när någon av de övre punkterna saknas.

  Orderlösa fakturor

  Telefoni och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att ha föregåtts av en beställning. Ta kontakt med din kontaktperson på Ludvika kommun så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges på fakturan.

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-12-04

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.