Gränsutvisning

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren.

Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till fastighetsgränserna och veta var gränsmarkeringarna finns. Till exempel när du ska bygga, plantera en häck eller sälja din fastighet.

En gränsutvisning innebär att en kunnig person, i de fall det går, tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning.

Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning. Detta sker genom en lantmäteriförrättning.

Kontakta Ludvika kommuns mätningsingenjör på Verksamhetsområde Teknik och projekt om du behöver göra en gränsutvisning.

Om det är en lantmäteriförrättning du behöver hjälp med ska du istället kontakta Lantmäteriet.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: