Viktigt meddelande om schemaregistrering för dig med barn i förskola och fritidshem

Detta gäller för schemaregistreringen i samband med skolornas lov.

För att förskolan eller fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet på bästa sätt för ditt barn är det viktigt att alla barn alltid har aktuella scheman.

Av den anledningen är schemaregistreringen till en början stängd under skolornas lovveckor eftersom schematiderna då ofta skiljer sig från barnets ordinarie tider. Det är alltså själva schemaregistreringen som är stängd och inte verksamheten.

Ungefär 1 månad, i de flesta fall, innan lovveckan infaller öppnas schemat upp igen och då kan du registrera barnets aktuella schematider.

Schemaändringar under v 27-32 inte möjliga i Edlevo-appen utan meddelas respektive fritidshem eller förskola

Det är inte möjligt att ändra schema under sommarlovsveckorna 27-32 i Edlevo-appen från och med 2024-04-27.

Ändringar som behöver göras meddelas i stället till respektive fritidshem eller förskola.

Med hänvisning till era lokala enheter där andra rutiner kan förekomma, vänligen respektera dessa.

Schemaregistrering i samband med skolornas lov

Datum då schemaregistrering i samband med skolornas lov kan göras

Tillfälligt stängda schemadagar:

Schemaregistrering möjlig från:

2023


Vecka 9 - Sportlov
27 februari – 3 mars

Torsdag 26 januari

Vecka 15 - Påsklov
11-14 april

Torsdag 9 mars

Vecka 24-33 - Sommarlov
12 juni – 20 augusti

OBS! Fredag 31 mars

Vecka 44 - Läslov

30 oktober - 5 november

OBS! Onsdag 4 oktober

Vecka 52-01 - Jullov

25 december - 7 januari

OBS! Fredag 3 november

2024


Vecka 9 - Sportlov

26 februari - 3 mars

Fredag 26 januari

Vecka 14 - Påsklov

1 - 7 april

Fredag 1 mars

Vecka 25-33 preliminärt

17 juni - 18 augusti preliminärt

OBS! Torsdag 28 mars


Läs mer om hur du registrerar barnschemat i appen här:

Informationen finns även på följande språk:

Arabiska

معلومات هامة حول تسجيل جدول الدوام لمن لديه أطفال في الحضانة وأوقات الفراغ

ذلك يخص تسجيل الجدول بالتزامن مع العطل المدرسية.

لكي تستطيع الحضانة أو أوقات الفراغ التخطيط بأفضل طريقة لطفلك فمن المهم ان

يكون لدى جميع الأطفال جدول متجدد يتناسب مع أوقاتكم.

لهذا السبب يتم إغلاق تسجيل الجدول خلال أسابيع العطل المدرسية لأن أوقات الجدول تختلف في أغلب الأحيان عن أوقات الدوام العادية للطفل.

عادة، وتقريبا قبل شهرمن العطلة، يتم فتح البرنامج مرة أخرى وفي هذه الحالة يمكنك تسجيل أوقات طفلك.

بإمكانك قراءة المزيد حول كيفية تسجيل الجدول عبر الرابط التالي:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun. External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link.

Bosniska

Važna obavijest o unosu rasporeda za vas sa djecom u predškolskoj ustanovi i boravku

Ovo se odnosi na prijavu rasporeda u vezi sa školskim praznicima.

Kako bi predškolski centar ili boravak mogao planirati svoje aktivnosti na najbolji način za vaše dijete, važno je da sva djeca uvijek imaju aktuelne rasporede.

Iz tog razloga, registracija rasporeda je zatvorena tokom sedmica školskih praznika, jer se tada raspored često razlikuje od uobičajenog vremena djeteta.

Otprilike 1 mjesec, u većini slučajeva, prije nego što padne sedmica praznika, raspored se ponovo otvara i tada možete registrirati trenutna vremena rasporeda djeteta.

Više o tome kako prijaviti raspored djece u aplikaciju pročitajte ovdje:

Edlevo prijava za staratelje sa djecom u predškolskim centrima i boravak za, između ostalog, raspored djece - Ludvika

Edlevo aplikacija u web verziji External link, opens in new window.

Dari/persiska

اطلاعیه مهم ثبت تقسیم اوقات برای کودکان شما در مراقبت های پیش دبستانی یا کودکستانها و خانه اوقات فراغت

این امر در مورد ثبت تقسیم أوقات در ارتباط با تعطیلات مدارس اعمال می شود.

برای اینکه مرکز پیش دبستانی یا کودکستانها و خانه أوقات فراغت بتواند فعالیت های خود را به بهترین نحو برای کودک شما برنامه ریزی کند، مهم است که همه کودکان همیشه تقسیم اوقاتهای جاری داشته باشند.

به همین دلیل، ثبت تقسیم اوقات در ابتدا در هفته های تعطیل مدارس بسته می شود زیرا زمان های برنامه اغلب با زمان های معمول کودک متفاوت است.

حدود 1 ماه، در بیشتر موارد و قبل از فرا رسیدن هفته تعطیلات، ثبت تقسیم أوقات دوباره باز می شود و سپس می توانید زمان های تقسیم اوقات فعلی کودک را ثبت کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت تقسیم اوقات کودک را اینجا بخوانید:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun. External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Engelska

Important message about schedule registration for you with children in preschool and after-school center

This applies to the schedule registration in connection with the schools' holidays.

In order for the preschool or after-school center to be able to plan its activities in the best way for your child, it is important that all children always have current schedules.

For this reason, the schedule registration is initially closed during the schools' holiday weeks because the schedule times then often differ from the child's regular times.

About 1 month, in most cases, before the holiday week falls, the schedule opens up again and then you can register the child's current schedule times.

Read more about how to register the child schedule in the app here:

Edlevo - App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun External link.

The Edlevo app in the web version External link, opens in new window.

Finska

Tärkeä aikataulun rekisteröintiä koskeva viesti sinulle, jolla on lapsi esikoulussa ja vapaa-ajankodissa

Tämä koskee koulujen loma-aikoihin liittyvien aikataulujen rekisteröintiä.

Jotta esikoulu ja vapaa-ajankoti pystyvät suunnittelemaan toimintaansa lapsellesi parhaalla tavalla, on tärkeää, että jokaisen lapsen läsnäoloajat ovat ajan tasalla.

Tästä syystä aikataulujen rekisteröinti on aluksi suljettu koulujen lomaviikkojen aikana. Lasten läsnäoloajat ovat usein koulujen loma-aikoina tavallisesta poikkeavia.

Mahdollisuus aikataulun rekisteröintiin avautuu useimmissa tapauksissa noin kuukautta ennen lomaviikon alkamista. Tällöin voit rekisteröidä lapsesi ajankohtaiset aikataulut.

Lue lisää lapsen aikataulujen rekisteröimisestä sovelluksessa täältä:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat Linkki toiselle sivustolle.barnschema - Ludvika kommun Linkki toiselle sivustolle.

Edlevo-appen i webbversionen Linkki toiselle sivustolle.

Kroatiska

Važna obavijest o upisu na raspored za vas s djecom u skrbi predškolskoj i boravku

Ovo se odnosi na prijavu rasporeda u svezi školskih praznika.

Kako bi predškolski ili izvanškolski centar mogao planirati svoje aktivnosti na najbolji način za vaše dijete, važno je da sva djeca uvijek imaju aktualne rasporede.

Iz tog razloga prijava na raspored je zatvorena tijekom tjedana školskih praznika jer se tada raspored često razlikuje od uobičajenog vremena djeteta.

Otprilike mjesec dana, u većini slučajeva, prije nego što padne blagdanski tjedan, raspored se ponovno otvara i tada možete registrirati djetetova trenutna vremena rasporeda.

Više o tome kako registrirati raspored djece u aplikaciji pročitajte ovdje:

Edlevo prijava za skrbnike s djecom u predškolskim centrima i boravak za, između ostalog, raspored djece - općina Ludvika

Edlevo aplikacija u web verziji External link, opens in new window.

Portugisiska

Aviso importante de registro de horário para você com crianças em jardim de infância (pré-escola) e para o centro de recreação

Isso se aplica ao registro de horários em relação às férias das escolas.

Para que o jardim de infância (pré-escola) ou o centro de recreação possa planejar suas atividades da melhor maneira para seus filhos, é importante que todas as crianças tenham sempre horários atualizados.

Por esta razão, o registro de horários é inicialmente fechado durante as semanas de férias das escolas, porque os horários muitas vezes diferem dos horários regulares da criança.

Cerca de 1 mês, na maioria dos casos, antes de cair a semana de férias, o horário abre novamente e então você pode registrar os horários atuais da criança.

Leia mais sobre como registrar o horário da criança no app aqui:

Edlevo App para tutores com crianças em jardim de infância e centros de recreação para, entre outras coisas, horário infantil - município de Ludvika External link.

O aplicativo Edlevo na versão web External link, opens in new window.

Rumänska

Mesaj important privind înregistrarea orarului pentru dumneavoastră cu copiii în grădinițe și centre de recreere

Acest lucru se aplică înregistrarii orarului în legătură cu vacanțele școlare.

Pentru ca gradinita sau centrul de recreere să își poată planifica activitățile în cel mai bun mod pentru copilul dumneavoastră, este important ca toți copiii să aibă mereu program la zi.

Din acest motiv, înregistrarea orarului este inițial închisă în săptămânile de vacanță ale școlilor, deoarece orele de program diferă de cele mai multe ori de orele obișnuite ale copilului.

Cu aproximativ 1 lună, în cele mai multe cazuri, înainte de a cădea săptămâna de vacanță, programul se deschide din nou și apoi puteți înregistra orele curente ale programului copilului.

Citiți mai multe despre cum să înregistrați orarul copilului în aplicație aici:

Aplicația Edlevo pentru tutorele cu copii în gradinite si centre de recreere pentru, printre altele, programul copiilor - municipalitatea Ludvika External link.

Aplicația Edlevo în versiunea web External link, opens in new window.

Ryska

Важное уведомление об изменениях в расписании ваших детей для начальной школы и внешкольного ухода (продленка)

Это касается формирования расписания в связи со школьными каникулами.

Чтобы начальная школа и продленное обучение (продленка) могли планировать свою деятельность наилучшим образом для вашего ребенка, важно, чтобы у всех детей всегда было актуальное расписание.

По этой причине возможность отслеживать расписание изначально закрыта во время школьных каникул, так как в это время расписание занятий часто отличается от обычного учебного времени ребенка.

Примерно за один месяц, в большинстве случаев, до того, как наступит время каникул, расписание снова открывается, и тогда вы получаете возможность следить за текущим расписанием ребенка.

Подробнее о том, как следить за детским расписание в приложении, читайте здесь:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Serbiska

Важно обавештење о уписивању распореда за вас са децом у предшколском старању и боравку

Ово се односи на пријављивање распореда у вези са школским распустима.

Да би предшколски центар или боравак могли да планирају своје активности на најбољи начин за ваше дете, важно је да сва деца увек имају актуелне распореде.

Из тог разлога, уписивање распореда је затворено током седмица школских распуста, јер се распоред тада често разликује од уобичајеног распореда детета.

У већини случајева, отприлике месец дана пре него што падне седмица распуста, распоред се поново отвара и тада можете да региструјете тренутна времена за дете.

Овде прочитајте више о томе како да региструјете дечји распоред у апликацији:

Апликација Едлево за старатеље са децом у предшколским центрима и боравку за, између осталог, дечји распоред - општина Лудвика Линк ка другом сајту.

Апликација Едлево у веб верзији External link, opens in new window.

Somaliska

Ogeysiis muhiim ah oo ku saabsan diiwaangelinta jadwalka adiga leh carruurta ku jirta dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta iyo dugsiga xilli firaaqaha

Tani waxay khusaysaa diiwaangelinta jadwalka ee la xidhiidha fasaxyada dugsiyada.

Si dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta ama dugsiga xilli firaaquhu ay u qorsheyn karaan hawlahooda ku saabsan ilmahaaga sida ugu haboon, waxaa muhiim ah in carruurtu ay had iyo jeer haystaan jadwalka hadda jira.

Sababtan awgeed, diiwaangelinta jadwalka marka hore waa la xidhaa inta lagu jiro toddobaadyada fasaxa dugsiyada sababtoo ah wakhtiyada jadwalku inta badan way ka duwan yihiin wakhtiyada caadiga ah ee ilmaha.

Qiyaastii 1 bil, inta badan, kahor inta aan la gaarin toddobaadka fasaxa, jadwalku mar kale ayuu furmaa ka dibna waxaad diiwaan gelin kartaa waqtiyada jadwalka hadda ee ilmaha.

Ka akhri wax badan oo ku saabsan sida loo diiwaan geliyo jadwalka ilmaha appka halkan:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun. External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Spanska

Mensaje importante sobre el registro de horarios para usted con niños en centros preescolares y de recreación

Esto se aplica al registro de horarios en relación con las vacaciones escolares.

Para que el centro preescolar o de recreación pueda planificar sus actividades de la mejor manera para su hijo, es importante que todos los niños tengan siempre horarios actualizados.

Por esta razón, el registro de horarios se cierra inicialmente durante las semanas de vacaciones de las escuelas porque los horarios suelen diferir de los horarios regulares del niño.

Aproximadamente 1 mes, en la mayoría de los casos, antes de que caiga la semana de vacaciones, el horario se abre nuevamente y luego puede registrar los horarios actuales del niño.

Lea más sobre cómo registrar el horario del niño en la aplicación aquí:

Aplicación Edlevo para tutores con niños en centros preescolares y de recreación para, entre otras cosas, el horario de los niños - Municipio de Ludvika Enlace a otro sitio web.

La aplicación Edlevo en la versión web Enlace a otro sitio web, se abre en una ventana nueva.

Tigrinja

ኣብ ኣጸደ ህጻናት/መዋእለ ህጻናት ኮነ መዘናግዕን/መውዓሊ ቆልዑን ንዚርከቡ ቘልዑ ብዛዕባ ምምዝጋብ መደብ ኣገዳሲ መልእኽቲ

እዚ ነቲ ምስ በዓላት ቤት ትምህርቲ ብዚተሓሓዝ ዚምዝገብ መደብ ዚምልከት እዩ ።

እቲ ናይ ኣጸደ ሕጻናት ወይ ናይ ምዝንጋዕ ማእከል ንጥፈታቶም ንውሉድካ ብዝበለጸ መገዲ መደብ ምእንቲ ኽገብረሉ ኵሎም ቈልዑ ወትሩ እዋናዊ መደባት ክህልዎም ኣለዎ።

በዚ ምኽንያት እዚ እቲ መደብ ዚምዝገበሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ኻብቲ እቲ ቘልዓ ዜሕልፎ ግዜ እተፈልየ ስለ ዝዀነ ኣብ እዋን በዓላት ቤት ትምህርቲ ኣብ ፈለማ እዩ ዚዕጾ።

ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት እታ በዓል እትበዓለላ ሰሙን ቅድሚ ምውዳቓ ኣስታት 1 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን እቲ መደብ ከም ብሓድሽ ይኽፈት ድሕሪኡ ነቲ ናይ ሕጂ መደብ እቲ ቘልዓ ኽትምዝግበሉ ትኽእል ኢኻ።

ንመደባት ውሉድካ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብኸመይ ከም እትምዝግቦ ብዝያዳ ተምሃር/ተዓዘብ፦

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Turkiska

Bu, okulların tatilleriyle bağlantılı olarak program kaydı için geçerlidir.

Okul veya fritids de çocuğunuz için en iyi şekilde planlayabilmesi için tüm çocukların her zaman güncel programlara sahip olması önemlidir.

Bu nedenle, program kayıtları başlangıçta okulların tatil haftalarında kapatılır, çünkü program saatleri genellikle çocuğun normal saatlerinden farklıdır.

Yaklaşık 1 ay, çoğu durumda, tatil haftası düşmeden önce program yeniden açılır ve ardından çocuğun mevcut program zamanlarını kaydedebilirsiniz.

Uygulamada çocuk programını nasıl kaydedeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun:

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Ukrainska

Важливе повідомлення про реєстрацію розкладу ваших дітей для початкової школи та позашкільного догляду (продленка)

Це стосується формування розкладу у зв'язку із шкільними канікулами.

Щоб початкова школа і продовжене навчання\продленка могли планувати свою діяльність якнайкраще для вашої дитини, важливо, щоб у всіх дітей завжди був актуальний розклад.

З цієї причини можливість реєструвати розклад спочатку закрита під час шкільних канікул, тому що в цей час розклад занять часто відрізняється від звичайного навчального часу дитини.

Приблизно за один місяць, в більшості випадків, до того, як настане час канікул, розклад знову відкривається, і тоді ви маєте можливість зареєструвати актуальний розклад дитини.

Докладніше про те, як реєструвати розклад дітей у додатку(приложение), читайте тут: Edlevo - App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun External link.

Або Edlevo-appen i webbversionen External link, opens in new window.

Urdu

والدین کے لئے پری اسکول اور اسکول کے بعد کے اوقات میں بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں شیڈول رجسثریشن کے بارے میں اہم معلومات:

اس کا اطلاق اسکولوں کی تعطیلات کےسلسلے میں ہوتا ہے۔

سینثر کے لئے پری اسکول اور اسکول کے بعد آپ کے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے سلسلے میں اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کے بچے کے مطالق تمام ضروری نظام الاوقات موجود ہوں۔

اس وجہ سے شیڈول رجسثریشن ابتدائی طور پر اسکولوں کی چھٹیوں کے ہفتوں میں بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ شیڈول کے اوقات اکثر بچوں کے معمول کے اوقات سے مختلف ہوتے ہیں۔

تقریباَ ۱ ماہ، زیادہ تر معاملات میں تعطیلات ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے، شیڈول دوبارہ کھل جاتا ےاور پھر آپ دوبارہ سے بچے کے موجودہ شیڈول کے اوقات کو رجسثر کرسکتے ہیں

ایپ میں بچوں کے شیڈول کو رجسٹر کرنے کے طریقے کے بارے میں یہاں مزید پڑھیں۔

Edlevo App för vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem för bland annat barnschema - Ludvika kommun. External link.

Edlevo-appen i webbversionen External link.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: