Cykling och cykelvägar

Ludvika kommun har ett väl utbyggt nät av cykelvägar, både i tätorterna och på landsbygden.

Tyck till om våra framtida gång- och cykelvägar!

Cykla i Ludvika

Det finns nästan elva mil cykelväg i kommunen, varav 91 kilometer som Ludvika kommun ansvarar för. De kommunala stråken finns framför allt i Ludvika och Grängesbergs tätorter samt på gamla banvallar mellan kommunens orter.

Från Charlie Normans torg på Väsmanstrand kan man enkelt ta sig till bland annat Grängesberg, Rävsnäs, Brunnsvik, Östanbjörka, Håksberg och Gräsberg på separata cykelvägar.

Ludvika kommun arbetar aktivt med att få fler att cykla, bland annat genom utbyggnad av nya cykelvägar, upprustning av befintliga cykelvägar, anläggandet av cykelparkeringar, åtgärder för säkrare korsningar och passager samt en rad olika beteendepåverkande åtgärder.

Gång- och cykelvägarna utmed genomfarten, väg 50, i Ludvika ansvarar Trafikverket för.

Cykelparkeringar

Här finns det parkeringsplatser för cyklar

  • Grängesberg, stationen 8 platser, väderskyddade, ramlåsning möjlig.
  • Ludvika, Resecentrum 79 platser, varav 23 väderskyddade
  • Ludvika, korsningen Engelbrektsgatan/Storgatan 46 platser, varav 30 platser där ramlåsning är möjlig
  • Ludvika, korsningen Eriksgatan/Storgatan 40 platser
  • Ludvika, Charlie Normans torg på Väsmanstrand 27 platser, ramlåsning möjlig.

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar som finns i kommunen. I cykelkartan finns även information om vilka miljö- och hälsovinster du får genom att cykla mer och annat som kan vara bra att veta när du ska ut och cykla.

Cykelplan

Idag måste vi planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och en viktig del i det arbetet är att underlätta för ett hållbart resande. Om invånarna i kommunen väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen kan vi minska luftföroreningar, buller och trängsel. Men det är inte bara miljövinster utan det finns även hälso- och ekonomiska vinster att ta vara på.
 
Med anledning av detta har Ludvika kommun tagit fram en cykelplan för att underlätta den framtida utbyggnaden av cykelnätet och förbättra för cyklisterna i kommunen.

Så här cyklar du

Påbjuden cykelbana

Påbjuden gång- och cykelbana

Ena delen av banan är för gående och den andra för cyklister och mopedister (klass II).

Skylt påbjudna och cykelbanor

Påbjudna gång- och cykelbanor

Cyklisten ska köra på höger sida och fotgängaren går på den vänstra

Ej moped

Flera av gång- och cykelbanorna i Ludvika har tilläggstavlan "Ej moped" och då får naturligtvis inga mopeder köra där.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: