Drogberoende

Du som är beroende av narkotika och andra droger eller missbrukar dem kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Du som är närstående till någon som använder droger kan också få hjälp.

Kontakta alkohol- och drogrådgivningen

Du kan ringa eller komma på besök till alkohol- och drogrådgivningen kan du ringa eller komma på besök för att få råd eller stöd i missbruksfrågor när det gäller dig själv eller någon du bryr dig om.

Öppettider
Måndag och fredag kl 8:30-11:30
Onsdag kl 13:00-14:00

Vi kan erbjuda

Enskilt stöd

  • Motivationssamtal
  • NADA-akupunktur

Stöd i grupp

  • Primärbehandling
  • Eftervård

HAP (haschavvänjningsprogrammet)

HAP är en kognitiv behandlingsmetod som vänder sig till dig som rökt cannabis regelbundet och önskar lämna missbruket. HAP går att genomföra enskilt eller i grupp. Behandlingen pågår i cirka sex veckor med 18 samtal.

Vi kan också erbjuda Kort-HAP till dig som rökt vid enstaka tillfällen. Behandlingen pågår då under cirka tre veckors tid med 6-8 samtal.

Föräldrautbildning Cannabis

Vi vet att Cannabisrökning ökar bland våra unga i Ludvika. Därför är det viktigt att du som förälder lär dig mer om cannabis och hur du kan bemöta ungdomar i dessa frågor.

Under utbildningen kommer vi bland annat att tala om:

  • Hur cannabis påverkar fysiskt, psykiskt och socialt
  • Hur du som förälder kan prata med ditt barn om cannabispåverkan
  • Ge dig kunskap för att sakligt kunna bemöta vanliga argument
  • Ge dig verktyg att använda i vardagen

Vid sammankomsterna kommer vi att vara en grupp om cirka 8-12 föräldrar. Vi som deltar har tystnadsplikt. Utbildningen är kostnadsfri. Vi kommer att träffas vid tre tillfällen.

Tid: Tisdagar kl. 18.00 – 19.30 Startdatum planeras utifrån anmälningar
Plats: Öppenvårdens lokaler Ljunghällsgården 3, Ludvika.

Alla Föräldrar som tycker detta låter intressant är Välkomna!

Barn- och tonårsgrupper

Anhörigstöd

  • Enskilt anhörigstöd
  • Anhörigstöd i grupp

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: