Bredband, fiberutbyggnad

Ludvika kommun arbetar aktivt med för att uppnå målen i vår bredbandsstrategi genom att samarbeta med flera byar och samhällen för att få fram vilka behov som finns och var det krävs för att nå ett bra resultat.

Bredbandsrategin hänger ihop med regeringens digitaliseringsstrategi och utgår från Dalarnas bredbandstrategi 2019-2025. Regeringens digitaliseringsstrategi har som övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Ludvika kommuns bredbandstrategi fokuserar på tillgången på bredband och hur den ska förbättras i kommunen.

Kommunen deltar även ibland annat ”Bredbandsforum Dalarna” där representanter för Dalarnas kommuner, regionförbundet och länsstyrelsen deltar för att utbyta erfarenheter, diskutera och ta ställning i strategiska frågor

Levande landsbygd behöver modern infrastruktur

Landsbygden ska leva och utvecklas, därför behövs modern infrastruktur. Det är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar och ledningsnät som kommunikationskanaler för telefoni, tv och internet.

Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på distans, delta i videokonferenser, ha larm och säkerhetslösningar i bostaden och genomföra medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel. Med ett fiberoptiskt bredbandsnät som kan nå alla fastigheter skapas förutsättningar för att landsbygden ska kunna ha samma möjligheter som tätorterna även i framtiden. Fiberoptiskt bredbandsnät ger snabb tillgång till hela världen och är idag lika viktig som all annan infrastruktur.

En förutsättning för att de som verkar och bor på landsbygden ska ha möjlighet att ansluta till fiber är lokal samverkan och ett personligt engagemang.

Samverkansavtal för fiberutbyggnad

Ludvika kommun har ett samverkansavtal med GlobalConnect (tecknat 2015). Avtalet gäller fiberutbyggnad och rör hela kommunen, både på landsbygden och i tätorterna.

Samverkan sker även över kommungränserna för att kommunerna tillsammans kan nå regeringen uppsatta mål.

Andra marknadsaktörer har fortfararande möjlighet att erbjuda fiber för bredband till kommunens invånare.

Fördelar med att välja fiber

Internet

  • Högre hastighet på internetuppkopplingen både till och från fastigheter.
  • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.

Externa tjänster där du kan jämföra olika bredband:

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: