Bredband, fiberutbyggnad

  Länsstyrelsen Dalarna har tillsammans med Region Dalarna, Företagarna och representanter från kommunerna tagit fram en strategi för hur vi ska uppnå regeringens bredbandsmål som är att år 2020 ska 90% av företag och hushåll ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund.

  Ludvika kommun arbetar aktivt med för att uppnå målen genom att besöka och samarbeta med flera byar och samhällen för att få fram vilka behov som finns och var det krävs för att nå ett bra resultat.

  Kommunen deltar även ibland annat ”Bredbandsforum Dalarna” där representanter för Dalarnas kommuner, regionförbundet och länsstyrelsen deltar för att utbyta erfarenheter, diskutera och ta ställning i strategiska frågor.

  Levande landsbygd behöver modern infrastruktur

  Landsbygden ska leva och utvecklas, därför behövs modern infrastruktur. Det är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar och ledningsnät som kommunikationskanaler för telefoni, tv och internet.

  Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på distans, delta i videokonferenser, ha larm och säkerhetslösningar i bostaden och genomföra medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel. Med ett fiberoptiskt bredbandsnät som kan nå alla fastigheter skapas förutsättningar för att landsbygden ska kunna ha samma möjligheter som tätorterna även i framtiden. Fiberoptiskt bredbandsnät ger snabb tillgång till hela världen och är idag lika viktig som all annan infrastruktur.

  Ludvika kommun har en bredbandsstrateg som ska fokusera på att bland annat hjälpa byarna. En förutsättning för att de som verkar och bor på landsbygden ska ha möjlighet att ansluta till fiber är lokal samverkan och ett personligt engagemang.

  Samverkansavtal för fiberutbyggnad

  Ludvika kommun har ett samverkansavtal med IP Only (tecknat 2015). Avtalet gäller fiberutbyggnad och rör hela kommunen, både på landsbygden och i tätorterna.

  Samverkan sker även över kommungränserna för att kommunerna tillsammans kan nå regeringen uppsatta mål.

  Andra marknadsaktörer har fortfararande möjlighet att erbjuda fiber för bredband till kommunens invånare.

  Fördelar med att välja fiber

  Fiber:

  • Fiber grävs ner i mark och är därför okänslig för störningar och väldigt driftsäker.
  • Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling.
  • Möjlighet till minst 100 megabit per sekund både till och från användaren.
  • Med fiber kan du utan problem använda telefon, tv och internet samtidigt.
  • Livslängden på fiberkanalen är mer än 50 år.
  • Större möjlighet att välja tjänsteoperatör.

  Telefoni

  • Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.
  • Billigare telefontjänster.
  • Du kan använda din gamla telefon och ditt gamla telefonnummer.

  Internet

  • Högre hastighet på internetuppkopplingen både till och från fastigheter.
  • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.

  TV

  • Perfekt mottagning.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Ludvika kommuns bredbandssamordnare, 0240-866 73

  Sidan uppdaterades: 2020-10-28

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.