Buller

Buller är oönskat ljud som då ofta uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person och vilken situation man befinner sig i. Här får du råd om hur du ska gå till väga om du störs av buller.

Hur går det till?

Om du störs av oönskat ljud, ta om möjligt reda på störningskällan och vem som är ansvarig för den. Störningskällan kan vara grannen, industrier, fläktar, diskotek eller krogar, vägtrafik, tågtrafik eller en byggarbetsplats.

Det är alltid den som är ansvarig för störningskällan som är skyldig att vidta åtgärder enligt miljöbalken.

Exempel på hur ljud uppfattas i decibel

Illustrationen gjord av Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Grannar som stör

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, TV-apparater, ljudanläggningar, steg eller vattenledningar. Dessa får i många fall accepteras. Men om du störs av dina grannar är det alltid bra att du själv talar med dem som du tycker stör, oavsett om du bor i lägenhet eller i villa. Vänta ett tag och se om störningarna upphör. Om störningarna inte upphör, ta upp problemet med hyresvärden eller med styrelsen, om du bor i en bostadsrätt. Självklart kan du alltid kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

Om bullret kommer från en annan fastighet

Om bullret kommer från en annan fastighet än den du bor i, exempelvis från grannfastighetens ventilationsanläggning, värmepumpsanläggning eller annat bör du kontakta fastighetens ägare eller styrelse. Kontakta oss på verksamhetsområde miljö och bygg om det inte hjälper.

Buller från trafik

Det finns bestämda nivåer för hur mycket det får bullra från trafiken. Om du tycker att du blir störd av vägtrafiken där du bor kan du ta kontakt med den ansvariga väghållaren. Det kan vara Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen när det gäller mindre vägar som då oftast har namn. Det är Trafikverket när det gäller större vägar som har nummer, till exempel riksväg 50 eller 66 eller länsväg med nummer.

Du kan också alltid kontakta tillsynsmyndigheten som är Myndighetsnämnden miljö och bygg.

För hög ljudnivå på diskotek, konserter och liknande

Det finns riktlinjer för hur hög ljudnivå det får vara vid arrangemang med musik. Riktlinjerna är strängare där barn kan förväntas vara med i publiken. Om du upplever att ljudnivån är skadligt hög, exempelvis på ett diskotek eller en konsert, är det lämpligt att du även i dessa fall kontaktar den som driver verksamheten. Annars kan du alltid kontakta oss på verksamhetsområde miljö och bygg.

Kontakta oss

 

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg 

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: