Det här är Knutsbo skola

Här kan du läsa mer om skolan.

Knutsbo skola har omkring 165 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan utgör tillsammans med Junibackens skola, Knutsbo/Junibackens skolområde. Skolområdet har ett gemensamt elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, speciallärare och kurator. Vid behov samarbetar vi med centrala elevhälsans psykolog.

Knutsbo skola är organiserat i tre arbetslag, åk F-3, åk 4-6 och fritidshemmet.

Knutsbo skolas elever i åk 6 har slöjd på Parkskolan och hemkunskap och moderna språk på Lorensbergaskolan. Elever i åk 4-6 har idrottsundervisning på Junibackens skola.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: