Det här är Nyhammars skola

Här kan du läsa mer om skolan.

Profil och målsättning

Med barnet i centrum bedriver vi vår verksamhet. Det är viktigt att barnen känner trygghet, glädje och gemenskap för att kunna uppleva lust att lära och ta till sig kunskap.

Vår profil hämtar vi från den omgärdande naturen som utgörs av en vacker tallskog. Där finns skolskogen som vi bedriver en stor del av vår utomhuspedagogik i. Hand i hand med detta går vårt miljötänkande som genomsyrar verksamheten.

Målsättningen är att verksamheten ska vara flexibel, lyhörd och konstruktiv för att möta barnens skiftande behov i en värld präglad av snabb och ständig förändring.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: