Genomfart Ludvika

  Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

  Aktuellt
  Arbetet med Gamla Bangatan avslutades under senhösten 2019. Flera förändringar har genomförts längs med och i närheten av Gamla Bangatan. Se skisser nedan under Handlingar och relaterad information.

  Den 10 december 2019 hölls ett informationsmöte för företagare i Ludvika om kommande års ombyggnad av väg 50. Mer information med bland annat presentation från mötet finns nedan under Handlingar och relaterad information.

  Informationsbehovet hos kommuninvånare och näringsliv, bussbolag och samhällsvikiga funktioner, med flera, kommer att öka i och med att projektet drar igång. Trafikverket och Ludvika kommun kommer att samarbeta med information via webb, Facebook, dagstidningar, annonsblad, hänvisningsskyltar och fler informationsmöten.

  Projektet i övrigt
  Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

  Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

  Vad händer framöver?
  Planerad byggstart för åtgärderna längs väg 50 är under åren 2020-2023. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg eller läs nyhetsbrevet som finns här nedan under Relaterad information.

  Information

  Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-02-13

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.