Genomfart Ludvika

  Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

  Aktuellt
  Slutbesiktning för arbetet längs Gamla Bangatan har genomförts. Smärre korrigeringar och kompletteringar ska genomföras. Nya träd längs med vägen och nya gång- och cykelvägen har nyligen planterats. Dessa träd ersätter de träd som behövdes tas ner för att kunna genomföra projektet.

  Flera förändringar har genomförts längs med och i närheten av Gamla Bangatan. Se information nedan och skisser under relaterad information.

  Trottoarerna på båda sidorna om Gamla Bangatan mellan Timmermansvägen och Grågåsvägen har tagits bort och ersatts av en ny gång- och cykelväg på den norra sidan av Gamla Bangatan.

  Fyra passager, där gående och cyklister har väjningsplikt gentemot motorfordon, har anlagts över Gamla Bangatan. Dessa passager finns i anslutning till Verkstadsvägen, busshållplats Hillängskiosken, Timmermansvägen och Marnäsgatan.
  Två övergångställen, där motorfordon har väjningsplikt mot gående, har anlagts över riksvägen. Dessa övergångställen finns i anslutning till busshållplats Hillängskiosken och Marnäs torg.

  Flera in- och utfarter till/från Gamla Bangatan har stängts. Det gäller vid följande gator:

  • Marnäsgatan (vändplan har anlagts)
  • Ljunghällsvägen (vändplan har anlagts)
  • Hantverkaregatan
  • Gamla Bangatan (sidoväg med samma namn som riksvägen)

  Utöver detta har infarten/utfarten mellan Rösvägen och Ljunghällsvägen/Marnäsgatan stängts och istället har en vändplan anlagts i slutet av Rösvägen för att öka trafiksäkerheten i nämnd korsning.

  Från parkeringen intill Nils Nils gata har två in- och utfarter mot Gamla Bangatan (sidoväg med samma namn som riksvägen) stängts. På dessa två in- och utfarter har det planterats gräs, dock finns en mindre gångbana på båda utfarterna som kan utnyttjas för att ta sig till och från de olika verksamheter och bostadshus som finns i närheten.

  Fyra fastigheter, för bland annat bostadshus och verksamheter, har fått nya in- och utfarter. För fastigheterna Hantverkaren 3 och Hantverkaren 8 har ny in- och utfart anlagts från Östra Storgatan. En ny in- och utfart till fastigheten Jordbrukaren 11 har byggts mittemot tidigare utfart från Hantverkaregatan. Till fastigheten Köpmannen 7 finns ny in- och utfart från Marnäsgatan.

  En ny väg har öppnats upp för trafik. Denna väg ligger på östra sidan om gamla Ica i Marnäs.

  Projektet i övrigt
  Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

  Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

  Vad händer framöver?
  Planerad byggstart för åtgärderna längs väg 50 är under åren 2020-2023. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg eller läs nyhetsbrevet som finns här nedan under Relaterad information.

  Information

  Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-11-12

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.