Genomfart Ludvika

  Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

  Aktuellt
  Det händer mycket i projektet just nu, bland annat schaktar man för nya riksvägen, flyttar ledningar, formar och armerar för nya gång- och cykelportar.

  Rivning av bussgaraget vid resecentrum har inletts. I samband med rivningen kommer trafikljusen vid korsningen Vasagatan - väg 50 att släckas. Det kommer inte vara möjligt att svänga vänster till Vasagatan om du kommer från väg 50. Det kommer inte heller vara möjligt att svänga vänster ut på väg 50 om du kommer från Vasagatan. Lämpligaste in- och utfarten till centrum sker via cirkulationsplatsen vid brandstation.

  Sträckan på väg 50 (röd linje i bilden nedan) mellan korsningen väg 50 - Gonäsvägen/Snöåvägen och infarten till Lyviksberget är avstängd. Istället leds trafik om via Gonäsvägen (grön linje i bilden nedan). Preliminärt kommer sträckan vara avstängd fram till och med den 5 juli. Avstängningen görs för att kunna bygga en gabiomur på en lång sträcka mellan befintliga väg 50 och nya väg 50.

  När avstängningen är klar planeras trafiken att släppas på nya väg 50. I samband med detta beräknas den nya gång- och cykeltunneln mellan Notgården och Lorensberga tas i bruk.

  Vi vädjar till samtliga fordonsförare att ta hänsyn till dem som arbetar och de boende efter omledningsvägen genom att sänka hastigheten.

  Projektet är uppdelat i tre huvuddelar. Sträckan Lyviksberget - Valhallavägen utgör huvuddel 1, sträckan Mossplan - Kajvägen utgör huvuddel 2 medan ombyggnation av resecentrum är huvuddel 3.

  Huvuddel 1 beräknas bli klar 2022 och huvuddel 2 beräknas bli klar under 2023. Även ombyggnationen av resecentrum beräknas bli klart under 2023.

  Projektet i övrigt
  Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

  Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

  Information

  Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.