Genomfart Ludvika

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt
Nya väg 50 från infarten till Lyviksberget ner mot riksvägens korsning med Gonäsvägen öppnades upp i somras.

Just nu pågår flera arbeten i projektet skriver Trafivkerket på sin hemsida. Bland annat shcaktar man för den nya gång- och cykelporten under Snöåvägen. Man lägger även kansten och gatsten vid den nya cirkulationsplatsen och väg 50 men även vid nya lokalgatan intill handelsområdet.

VA-arbeten pågår för fullt och där är det klart med anslutningen förbi Lärkvägen. Mellan Mårdstigen och Lostigen har man påbörjat arbetet med att färdigställa den bullervall som ska byggas.

Projektet vädjar till samtliga fordonsförare att ta hänsyn till dem som arbetar och de boende efter omledningsvägar genom att sänka hastigheten.

Projektet är uppdelat i tre huvuddelar. Sträckan Lyviksberget - Valhallavägen utgör huvuddel 1, sträckan Mossplan - Kajvägen utgör huvuddel 2 medan ombyggnation av resecentrum är huvuddel 3.

Huvuddel 1 beräknas bli klar 2022 och huvuddel 2 beräknas bli klar under 2023. Även ombyggnationen av resecentrum beräknas bli klart under 2023.

Projektet i övrigt
Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Information

Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se


Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.