Genomfart Ludvika

  Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

  Aktuellt
  Trafikverket har i juli tecknat kontrakt med den entreprenör som ska bygga om och bygga nytt längs med väg 50. Arbetet kommer att pågå till och med år 2023. Entreprenören (NCC) har under hösten avverkat och röjt där den nya vägsträckan ska gå mellan Lyviksberget och nya cirkulationsplatsen vid korsningen Gonäsvägen-Snöåvägen.

  Mellan den 25 februari och 25 mars kommer väg 50 vara avstängd på sträckan mellan infarten till Lyviksberget och korsningen Gonäsvägen - Snöåvägen (röd linje i bilden nedan). Biltrafiken hänvisas via Gonäsvägen (grön linje i bilden nedan).  Efter 25 mars kommer södergående körfält på samma sträcka vara avstängt fram till preliminärt 31 maj.

  Tidigare under hösten har man stängt av gång- och cykelvägstunnlarna som förbinder Notgården och Lorensberga. Detta är normalt sett en väl använd sträcka för skolbarn. För att öka tryggheten utmed alternativa skolvägar, har ett övergångställe vid Gonäsvägen intill utfarten från Lyckåkersvägen anlagts. Därifrån kan barnen ta sig till Lorensbergaskolan via övergångställe vid Gonäsvägens korsning med väg 50 alternativt via tunnel under väg 50 vid Poppelvägens anslutning, se bild under nedan under Relaterad information. Avstängningen av gång- och cykelvägstunnlarna kommer att vara permanent fram tills att huvuddel 1 är klar. Huvuddel 1 beräknas vara klar under 2022.

  Projektet är uppdelat i tre huvuddelar. Sträckan Lyviksberget - Valhallavägen utgör huvuddel 1, sträckan Mossplan - Kajvägen utgör huvuddel 2 medan ombyggnation av resecentrum är huvuddel 3.

  Huvuddel 1 beräknas bli klar 2022 och huvuddel 2 beräknas bli klar under 2023. Även ombyggnationen av resecentrum beräknas bli klart under 2023.

  Projektet i övrigt
  Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

  Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

  Information

  Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.