Skyddsjakt

Skyddsjaktens syfte är att förebygga och minimera skador som vilt kan orsaka.

Sådan jakt kan bli aktuellt trots att viltet är fredat eller skador uppstår under den tid på året då viltet är fredat.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: