Så här fungerar direktanvisningar

Vid direktanvisning tilldelas en byggaktör ett markområde direkt, utan att det utsätts för konkurrens. En aktör får även föreslå utvecklingsidéer på andra kommunala markområden.

Direktanvisning använder kommunen om det endast finns en aktör som visat intresse, det finns fördelar att samordna en utbyggnad, kommunan har projektspecifika krav, kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål eller det bidrar till en ökad mångfald av byggaktörer och upplåtelseformer.

Är du som byggaktör intresserad av ett område så skickar ni in en ansökan till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se. Ansökan ska innehålla:

  • Bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • Karta som visar det geografiska läget och området samt fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform, angöring och parkering för byggnationens behov
  • Referensprojekt
  • Enkel skiss på byggnadsvolym

Inskickad ansökan bedöms som allmän handling och kan begäras ut av allmänhet. Eventuella delar som ska omfattas av sekretess bör noteras i ansökan. Inkommer flera ansökningar på samma område bedöms dessa enligt principen "först till kvarn".

Inkommen ansökan bedöms av tjänstepersoner utifrån riktlinjer samt planeringsunderlag. Ett markanvisningsavtal ska godkännas av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Handläggningstid vid ansökan om direktanvisning är beroende av det avsedda geografiska områdets prioritet i förhållande till kommunens övriga projekt. Det påverkar även vilket tidigare planeringsunderlag kommunen har för området.

Nedan finns länk till området kommunen identifierat. Förutsättningar för de olika områdena skiljer sig åt. Har ni frågor är vi välkomna att kontakta Mark- och exploateringsenheten.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: