Badvattenprovtagning

I Ludvika kommun finns det lika många sjöar som dagar på året. Därför har kommunen haft möjlighet att anlägga många fina badplatser.

Strandbad

På de kommunala badplatserna tar vi badvattenprov två gånger varje sommar (vid normal väderlek). På de större badplatserna - Skuthamnsbadet, Jägarnäsbadet och Kyrkviksbadet har vi en tätare provtagning. Vi koncentrerar vår provtagning på bakteriehalter, men vi håller oss också underrättade om algblomning och cerkarier (badklåda).

Bassängbad

I Ludvika kommun har vi två kommunala bassängbad och ett par större övriga badanläggningar. Det finns dessutom några mindre spabad och bubbelpooler. För samtliga bassängbad gäller att verksamhetsutövaren ska utöva en noggrann egenkontroll där bland annat vattnets kvalitet undersöks med olika mätmetoder och provtas. Myndighetsnämnden miljö och bygg utövar regelbunden tillsyn över bassängbaden.

Nya bassängbad ska alltid anmälas till myndighetsnämnden miljö och bygg.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: