Skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då innebär olägenhet för hälsa och miljö. Skadedjur är i sådana fall möss, råttor, kråk- och måsfåglar, grävlingar. Insekter som innebär olägenhet för hälsa och miljö kallas ohyra.

Enligt gällande lagstiftning (miljöbalken) är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder mot olägenheter från skadedjur och ohyra. I hyreshus ska information finnas om vilket saneringsföretag hyresvärden anlitar. Bor man i villa kan det vara lämpligt att prata med sitt försäkringsbolag då det ibland finns en så kallad skadedjursförsäkring.

Det här kan du göra

Det bästa är att förebygga så man inte får problem med skadedjur och ohyra. Om ohyra eller smådjur börjar dyka upp i större mängd i bostaden är det ofta någon attraktiv föda som lockar dem. Man bör också råttsäkra byggnaden så att råttor och möss inte kan ta sig in.

  • Var försiktig med att mata fåglar med matrester eftersom det kan dra till sig råttor, möss och ohyra.
  • Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte kan bygga bo där.
  • Rensa hängrännor.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: