Arbetsmarknadsinsatser

  Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

  Ludvika kommuns arbetsmarknad- och integrationsenhet (AMI) samarbetar med aktörer som Arbetsförmedlingen och Ludvika kommuns mottagning för individ- och familjeomsorg (IFO) för att erbjuda åtgärder till arbetssökande.

  Åtgärderna är individanpassade och syftar till att öka individens möjligheter att klara egen försörjning genom arbete eller studier.

  Genom att erbjuda praktik eller studiemotiverande insatser till den som står utanför arbetsmarknaden skapas bättre förutsättningar till egen försörjning.

  Så gör du

  Individer som har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) vänder sig till sin handläggare på Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) för att få möjlighet till stöd av arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI).

  Om du är arbetslös ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen är ofta en förutsättning för att kunna delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

  Ludvikamodellen

  Ludvikamodellen bygger på ett samverkande arbetssätt mellan arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI), Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och individ- och familjeomsorgen (IFO).

  Arbetssättet innebär att medborgaren som har behov av ekonomiskt bistånd vid ett första möte får träffa en handläggare från arbetsmarknad- och integrationsenheten samt en socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen för en gemensam kartläggning och förslag på insats.

  EVI – en väg in

  EVI-teamet är ett komplement till varje enskild myndighet. I EVI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället från:

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI)
  • Ludvika kommun, Individ- och familjeomsorgen (IFO)

  Primärvården och öppenvårdspsykiatrin är förstärkta resurser i teamet och finns med regelbundet.

  För att få hjälp hos EVI, kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00.

  Det behövs ingen remiss för att komma till EVI.

  Praktik och arbete

  Praktik och arbete är en verksamhet hos kommunens arbetsmarknad- och integrationsenhet (AMI) och finns till för dig som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

  I Praktik och arbete arbetar handledare som stöttar dig så att du kan finna och få användning för dina styrkor och förmågor. Syftet är att stärka dina chanser att komma till egen försörjning via arbete eller studier.

  Det finns inte en lösning som passar alla, utan handledarna i Praktik och arbete utgår ifrån dina behov när stödet utformas.

  Några exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är:

  • Enskilda samtal
  • Arbetspraktik
  • Jobbsökaraktiviteter
  • Arbete med den personliga utvecklingen
  • Gruppverksamheter
  • Bransch- och yrkeskännedom
  • Studiebesök på företag
  • Stöd i kontakter med arbetsgivare

  UMA – unga med aktivitetsersättning

  Projektet Unga med aktivitetsersättning riktar sig mot målgruppen unga vuxna med aktivitetsersättning 19-29 år, samt ungdom 19-24 år med ingen aktivitet eller ersättning (från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO). Målet är att få egen försörjning genom arbete eller studier.

  Att medverka i projektet innebär att du får stöd i att hitta dina egna svar på vad du vill och hur du kan nå dit.

  Stödet kan till exempel innebära:

  • att få kontakt med arbetsgivare eller skolor,
  • att stärka din väg att närma dig arbetsmarknaden,
  • att få kunskap om arbetsmarknaden och dina styrkor.

  Stödet är individanpassat efter dig och dina behov.

  Exempel på aktiviteter i projektet är:

  • Enskilda samtal
  • Praktik
  • Kunskap om hur det fungerar på arbetsplatser
  • Kunskap om vad ett arbete innebär
  • Bransch- och yrkeskännedom
  • Studiebesök på företag eller skolor
  • Stöd i kontakter med arbetsgivare
  • Skapande av ansökningshandlingar och övning i intervjuteknik
  • Arbete med den personliga utvecklingen

  Kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00.

  Aktiviteten Grupp och studier

  Aktiviteten Grupp och studier riktar sig till vuxna som har försörjningsstöd. I Grupp och studier arbetar vi med att ge mer kunskap om det svenska samhället och stöd i utvecklingen av språket. Varje deltagare får personlig hjälp med att se vad han eller hon kan och vill. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering för att nå dit.

   Grupp och studier är indelad i två delar; Hitta rätt och språkstöd.

  Hitta rätt

  Hitta rätt ger dig mer information om hur svenska samhället fungerar. Till exempel:

  • Allmän information om hur det dagliga livet i Sverige fungerar med konst, kultur, fritid.
  • Besök av föreläsare från till exempel olika myndigheter.
  • Hur det fungerar att söka arbete och att vara anställd.

  Språkstöd

  Språkstöd är praktik på en arbetsplats som kombineras med utbildning om hur arbetsmarknaden och samhället fungerar – till exempel information om hur det fungerar att söka arbete, att vara anställd, vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd.

  Delta i Grupp och studier

  Det går att börja i Grupp och studier under hela året. Vi håller till på Brunnsviks folkhögskola. För att komma till Brunnsvik, ta buss 295. På Brunnsvik finns kylskåp att förvara mat i och mikrovågsugn att värma maten i. Gratis parkering finns vid skolan.

  Om du är intresserad av Grupp och studier kan du kontakta Mohammed Alkazhami, arbetsmarknad- och integrationschef, 0240-860 85 eller verksamhetsledare Britt-Marie Åsberg, 0240-56 54 46.

  Grupp och studier – en del av Ludvikamodellen

   Grupp och studier är en av arbetsmarknad- och integrationsenhetens del av Ludvikamodellen. Ludvikamodellen är ett inom Ludvika kommun som i olika steg leder individen närmare målet självförsörjning. I Ludvikamodellen samarbetar arbetsmarknad- och integrationsenheten, näringslivsenheten, IFO och VBU.

  Syftet med Grupp och studier är att individen ska få kunskap om svenska samhället och om den svenska arbetsmarknaden samtidigt som det skapas en individuell kartläggning och planering för hur individen ska nå sina uppsatta mål.

  Arbetsträning

  Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att få arbetsträning på någon av de verksamheter som kommunens arbetsmarknad och integrationsenhet (AMI) har. Det finns verksamheter som till exempel café, snickeri och växthus.

  • Det är Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunens arbetsmarknad och integrationsenhet som avgör om du kan få arbetsträning.
  • Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.
  • Du får erfarenhet och referenser och kan komma närmare arbetsmarknaden.
  • Arbetsträning kan vara från en månad till flera månader, från deltid till heltid anpassat utifrån deltagarens behov.

  Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

  Praktikförmedling

  Ludvika kommuns arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) har det övergripande ansvaret för att förmedla praktikplatser inom den kommunala organisationen.

  Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer kan vända sig till arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) vid behov av praktik eller arbetsträning. Målgrupp är den som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.