Arbetsmarknadsinsatser

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

Ludvika kommuns arbetsmarknad och integration (AMI) samarbetar med aktörer som Arbetsförmedlingen och Ludvika kommuns mottagning för individ- och familjeomsorg (IFO), VBU, samt kommunala och externa arbetsgivare för att erbjuda åtgärder till arbetssökande.

Åtgärderna är individanpassade och syftar till att öka individens möjligheter att klara egen försörjning genom arbete eller studier.

Genom att erbjuda praktik, studiemotiverande insatser eller subventionerade anställningar till den som står utanför arbetsmarknaden skapas bättre förutsättningar till egen försörjning.

Så gör du

Individer som har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) vänder sig till sin handläggare på Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) för att få möjlighet till stöd av arbetsmarknad och integration (AMI).

Om du är arbetslös ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen är ofta en förutsättning för att kunna delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

AMI–Coach och support

AMI–Coach och support är en verksamhet hos kommunens arbetsmarknad och integration (AMI) och finns till för dig som bor i Ludvika kommun.

I AMI–Coach och support arbetar handledare som stöttar dig så att du kan finna och få användning för dina styrkor och förmågor. Syftet är att stärka dina chanser att komma till egen försörjning via arbete eller studier.

Det finns inte en lösning som passar alla, utan handledarna i AMI–Coach och support utgår ifrån dina behov när stödet utformas. Praktik är en viktig del för att komma närmare arbetsmarknaden.

Några exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är:

 • Enskilda samtal
 • Arbets- och språkpraktik
 • Jobbsökaraktiviteter
 • Arbete med den personliga utvecklingen
 • Gruppverksamheter
 • Bransch- och yrkeskännedom
 • Studiebesök på företag
 • Stöd i kontakter med arbetsgivare
 • Arbetsmarknadsomställning
 • Språkstödjande insatser

Språkstödjande insatser

AMI riktar sig till vuxna som har försörjningsstöd. Här arbetar vi med att ge mer kunskap om det svenska samhället och stöd i utvecklingen av språket. Fokus ligger på sprpkpraktik och yrkessvenska. Varje deltagare får personlig hjälp med att se vad han eller hon kan och vill. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering för att nå dit.

Det går att börja under hela året. Vi håller till på Carlavägen 2 i Ludvika.

Arbetspraktik/språkpraktik

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att få Arbetspraktik/språkpraktik på någon av de verksamheter som arbetsmarknad och integration (AMI) har. Det finns verksamheter som till exempel café, snickeri, allservice, möbelbank, reception och växthus.

 • Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.
 • Du får erfarenhet och referenser och kan komma närmare arbetsmarknaden.
 • Arbetsträning kan vara från en månad till flera månader, från deltid till heltid anpassat utifrån deltagarens behov.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Praktikförmedling

Ludvika kommuns verksamhetsområde arbetsmarknad och integration (AMI) har det övergripande ansvaret för att förmedla praktikplatser inom den kommunala organisationen.

Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer kan vända sig till arbetsmarknad och integration (AMI) vid behov av praktik eller arbetsträning. Målgrupp är den som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Feriejobb

Ludvika kommuns arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder feriejobb i delar av kommunens verksamhet samt inom föreningslivet.

Feriejobb erbjuds skolungdomar folkbokförda i Ludvika kommun och tillhöra åldersgruppen som går ut 9:an, 1:an eller 2:an på gymnasiet.

Mer information om feriejobb och hur du ansöker om dessa kan du läsa under Feriejobb. Där hittar du även kontaktuppgifter.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: