Arbetsmarknadsinsatser

  Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

  Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet, AME, samarbetar med aktörer som Arbetsförmedlingen och Ludvika kommuns mottagning för individ- och familjeomsorg (IFO) för att erbjuda åtgärder till arbetssökande.

  Åtgärderna är individanpassade och syftar till att öka individens möjligheter att klara egen försörjning genom arbete eller studier.

  Genom att erbjuda praktik eller studiemotiverande insatser till den som står utanför arbetsmarknaden skapas bättre förutsättningar till egen försörjning.

  Så gör du

  Individer som har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) vänder sig till sin handläggare på Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) för att få möjlighet till stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet (AME).

  Om du är arbetslös ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen är ofta en förutsättning för att kunna delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

  Ludvikamodellen

  Plus-ikon

  Ludvikamodellen bygger på ett samverkande arbetssätt mellan arbetsmarknadsenheten AME, integrationsenheten, västerbergslagens utbildningsförbund VBU och individ- och familjeomsorgen IFO.

  Arbetssättet innebär att medborgaren som har behov av ekonomiskt bistånd får vid ett första möte träffa en handläggare från arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten samt en socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen för en gemensam kartläggning och förslag på insats.

  EVI-en väg in

  Plus-ikon

  EVI-teamet är ett komplement till varje enskild myndighet. I EVI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället från.

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Ludvika kommun, Individ- och familjeomsorgen (IFO)

  Primärvården och öppenvårdspsykiatrin är förstärkta resurser i teamet och finns med regelbundet.

  För att få hjälp hos EVI kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00.

  Det behövs ingen remiss för att komma till EVI.

  Jobbslussen

  Plus-ikon

  Jobbslussen är en verksamhet hos kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och finns till för dig som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

  I Jobbslussen arbetar handledare som stöttar dig så att du kan finna och få användning av dina styrkor och förmågor. Syftet är att stärka dina chanser att komma till egen försörjning via arbete eller studier.

  Det finns inte en lösning som passar alla, utan handledarna i Jobbslussen utgår ifrån dina behov när stödet utformas.

  Några exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är:

  • Enskilda samtal
  • Arbetspraktik
  • Jobbsökaraktiviteter
  • Arbete med den personliga utvecklingen
  • Gruppverksamheter
  • Bransch och yrkeskännedom
  • Studiebesök på företag
  • Stöd i kontakter med arbetsgivare

  Praktikförmedling

  Plus-ikon

  Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet har det övergripande ansvaret för att förmedla praktikplatser inom den kommunala organisationen.

  Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer kan vända sig till AME vid behov av praktik/arbetsträning. Målgrupp är den som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

  UMA-unga med aktivitetsersättning

  Plus-ikon

  Projektet Unga med aktivitetsersättning riktar sig mot målgruppen unga vuxna med aktivitetsersättning 19-29 år, samt ungdom 19-24 år med ingen aktivitet eller ersättning (från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO). Målet är att få egen försörjning genom arbete eller studier.

  Att medverka i projektet innebär att du får stöd i att hitta dina egna svar på vad du vill och hur du kan nå dit.

  Stödet kan till exempel innebära:

  • att få kontakt med arbetsgivare eller skolor,
  • att stärka din väg att närma dig arbetsmarknaden,
  • att få kunskap om arbetsmarknaden och dina styrkor.

  Stödet är individanpassat efter dig och dina behov.

  Exempel på aktiviteter i projektet är:

  • Enskilda samtal
  • Praktik
  • Kunskap om hur det fungerar på arbetsplatser
  • Kunskap om vad ett arbete innebär
  • Bransch- och yrkeskännedom
  • Studiebesök på företag/skolor
  • Stöd i kontakter med arbetsgivare
  • Skapandet av ansökningshandlingar och övning i intervjuteknik
  • Arbete med den personliga utvecklingen

  Kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00.

  Arbetsträning

  Plus-ikon

  Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att få arbetsträning på någon av de verksamheter som kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) har. Det finns verksamheter som till exempel café, snickeri och växthus.

  • Det är Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenheten som avgör om du kan få arbetsträning.
  • Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.
  • Du får erfarenhet och referenser och kan komma närmare arbetsmarknaden.
  • Arbetsträning kan vara från en månad till flera månader, från deltid till heltid anpassat utifrån deltagarens behov.

  Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-19

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.