Kunskapsresan

Kunskapsresan är namnet på Ludvika kommuns gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete.

Det är skolornas sätt att på vetenskaplig grund arbeta för rätten till likvärdig utbildning, kollegialt lärande och målstyrning. Det innefattar att systematiskt bedriva ett utvecklingsarbete som innehåller praktiskt och professionell stöd på individ-, arbetslag och ledningsnivå.

logo

Gemensam vision

En gemensam vision är den främsta vägvisaren på resan. Här nedan följer rektorsgruppens vision för att skapa en likvärdig utbildning i Ludvika kommuns grundskolor och anpassade grundskola.

Varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där.

Varje skola har unika egenskaper och förutsättningar. Tillsammans, elev, personal och vårdnadshavare, arbetar skolorna för att skapa de bästa lärmiljöerna för varje elev som går på aktuell skola.

Lärande

Hos oss ska varje elev synliggöras, utmanas och lyckas. Lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande. Lärmiljön ska kännetecknas av trygghet och studiero.

Undervisningen ska ha en tydlig struktur med en flexibilitet som utmanar varje elev att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.

Höga förväntningar på eleven kopplade till dennes erfarenhet, ska stödja lärandet.

Kompetens, förmåga och engagemang ska känneteckna den professionelle läraren och övrig personal på skolan.

Kreativitet

Vi vill skapa glädje och lust i allt lärande och stötta tilltron till elevens egen förmåga. Olika arbetssätt, elevers delaktighet och en stark vilja att utvecklas, ska vara ett redskap för detta.

Framtid

Vi vill ge eleverna de verktyg de behöver för att möta en framtida föränderlig värld. Dagens kunskap ska bli elevens möjlighet i framtiden.

Goda värderingar

Respekt för varandra - oavsett kön, religion, nationalitet eller personlighet, är grunden för all verksamhet på skolan. Vi arbetar för att vidga elevens perspektiv. Eleven ska utvecklas till att bli tolerant, lyhörd, respektfull, nyfiken och kommunikativ.

Vill du bli en av oss?

Barn från vår verksamhet och vår förvaltningschef Jonas Fors berättar vad det innebär att jobba hos oss. Kolla filmen nedan!

logo-basta skolan

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: