Arkiv och ritningar

På Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen finns fastighetsritningar, detaljplaner och bygglovshandlingar.

Du kan beställa nybyggnadskartor och situationsplaner från kommunens mätningsingenjör. Kontakta vår mätningsingenjör på verksamhetsområde Teknik och projekt.

Detaljplanefrågor kontakta planhandläggarna på verksamhetsområde Planering.

Från arkivet med ritningar kan du få kopia på planlösningar, situationsplaner samt ritningar av fasader. Kontakta verksamhetsområde Miljö och bygg.

Arkivet med ritningar och bygglovsdokument är tyvärr mycket begränsat gällande vatten- och avloppsritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret Länk till annan webbplats. ägs av Lantmäteriet men uppdateras till viss del av kommunen. Det går bra att kontakta Ludvika kommun för att få information ur registret. Kontakta verksamhetsområde Planering Gis-sektionen.

Handlingar från pågående ärenden

Är du intresserad av att titta på bygglovshandlingar i pågående ärenden, till exempel en ansökan om bygglov, finns dessa på verksamhetsområde Miljö och bygg.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: