Arkiv och ritningar

På Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen finns fastighetsritningar, detaljplaner och bygglovshandlingar.

Du kan beställa tomtkartor och nybyggnadskartor. Du gör det enklast genom att använda formuläret på sidan Beställ nybyggnadskarta eller tomtkarta (enkel karta)

Detaljplanefrågor kontakta planhandläggarna på verksamhetsområde Planering.

Från arkivet med ritningar kan du få kopia på planlösningar, situationsplaner samt ritningar av fasader. Digitala kopior går att beställa via e-post till miljo.bygg@ludvika.se, skriv vilken fastighetsbeteckning och vilka handlingar du vill ha i brevet.

Arkivet med ritningar och bygglovsdokument är tyvärr mycket begränsat gällande vatten- och avloppsritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret Länk till annan webbplats. ägs av Lantmäteriet men uppdateras till viss del av kommunen. Det går bra att kontakta Ludvika kommun för att få information ur registret. Kontakta verksamhetsområde Planering Gis-sektionen.

Handlingar från pågående ärenden

Är du intresserad av att titta på bygglovshandlingar i pågående ärenden, till exempel en ansökan om bygglov, finns dessa på verksamhetsområde Miljö och bygg.

Kontakta oss

Ludvika kommun
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: