Det här är Björkås förskola

Förskolan är belägen i Grängesberg som är en ort full med sport-, kultur- och fritidsaktiviteter såsom Cassels, Disponentparken, Fjällberget, Ljungåsen, Kyrkviken, Grängesvallen samt mycket mer.

På Björkås förskola finns det 85 barn fördelade på fem olika avdelningar och i två flyglar.

  • Flygel 1: Avdelningarna Nallen, Fjärilen och Myran
  • Flygel 2: Avdelningarna Duvan och Grodan

I direkt anslutning till Björkås förskolas utegård finns en lättillgänglig skog, anpassad för alla barn, dit vi ofta går med barnen.

I Grängesbergs förskoleområde finns tre olika förskolor; Björkås förskola, Lilla Parks förskola och Stallbackens förskola.

Grängesberg är en tätort i Ludvika kommun, belägen i södra Dalarna. Orten har omkring 3100 invånare (2021). Grängesberg är tidigare känt som en gruvort på grund av järnmalmsbrytningen som pågick från 1500-talet fram till 1989. Idag är Grängesbergs största arbetsgivare Spendrups bryggeri med sina 1100 anställda (2021).

Grängesberg är en ort full med sport-, kultur- och fritidsaktiviteter såsom Cassels, Disponentparken, Fjällberget, Ljungåsen, Kyrkviken, Grängesvallen samt mycket mer.

Utbildningen och undervisningen i Grängesbergs förskolor utgår från barnens intressen och behov. Lärande och lek bildar en helhet där barn och pedagoger tillsammans initierar aktiviteter. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser.

Vi bedriver vår utbildning utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18).

Vi låter barnen försöka på egen hand och ger dem tid för lärande och utveckling.

Vi arbetar riktat mot en interkulturell förskola och fokuserar på allas lika värde.

I Grängesbergs förskolor strävar vi efter att skapa tydliga lärmiljöer som inspirerar barnen och bjuder in till lek. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner för att skapa trygghet för barnen.

I Grängesberg är förskolorna belägna så att barnen och pedagogerna har möjlighet att utforska närmiljön utanför förskolornas gårdar med grönområden och skogsmarker.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: