Det här är Björkås förskola

Förskolan är belägen i Grängesberg som är en ort full med sport-, kultur- och fritidsaktiviteter såsom Cassels, Disponentparken, Fjällberget, Ljungåsen, Kyrkviken, Grängesvallen samt mycket mer.

På Björkås förskola finns det 115 barn fördelade på sju olika avdelningar och i två flyglar.

  • Flygel 1: Avdelningarna Nallen, Fjärilen och Larven
  • Flygel 2: Avdelningarna Duvan, Grodan, Myran och Humlan

I direkt anslutning till Björkås förskolas utegård finns en skog dit vi ofta går med barnen.

Björkås förskola delar lokaler med Särskolan.

Vi bedriver vår verksamhet utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18)

I Grängesbergs förskoleområde finns tre olika förskolor; Stallbackens förskola, Lilla Parks förskola och Björkås förskola. Här finns även Björkås särskola och Parkskolan (F-6)

Verksamheten i Grängesbergs förskolor utgår från barnens intressen. Lärande och lek bildar en helhet där barn och pedagoger tillsammans initierar aktiviteter. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser.

Vi låter barnen försöka på egen hand och ger dem tid för lärande och utveckling.

I Grängesbergs förskolor strävar vi efter att skapa tydliga lärmiljöer som inspirerar barnen och bjuder in till lek. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner för att skapa trygghet till barnen.

Ett språkutvecklande arbetssätt är ett stort fokus i Grängesbergs förskolor där pedagogerna på ett medvetet sätt arbetar med högläsning, sagoberättande, reflekterande samtal tillsammans med barnen. Vi använder oss av bilder och tecken som stöd för att förstärka språket.

I Grängesberg är förskolorna belägna så att barnen tillsammans med pedagogerna har möjlighet att utforska närmiljön utanför förskolornas gårdar med grönområden och skogsmarker.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: