Det här är Sunnansjö skola

Sunnansjö skola har cirka 70 elever från förskoleklass till årskurs 6. Alla undervisande lärare på skolan är legitimerade.

På skolan finns ett fungerande elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare, rektor och med tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Skolan har en skolgård som inbjuder till lek och rörelse. På skolgården finns också vår fina idrottshall.

Eftersom matsalen är placerad vid Solgärdet cirka 500 meter bort så får alla elever en daglig promenad.

Skolan erbjuder läxhjälp till samtliga elever.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: