Elda utomhus

  Upplysning om brandriskprognos och eldningsförbud

  Du har ansvar!

  Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för att säkerheten vid eldning, även om du omfattas av generella eller enskilda undantag från eldningsförbud, eller om inte eldningsförbud råder. Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud.

  Brandriskprognos

  Kontrollera alltid brandriskprognosen innan du eldar utomhus.
  Ring 023-48 88 62 och få aktuell brandriskprognos som uppdateras dagligen från 27 april till och med 31 augusti.

  Eldningsförbud – vad betyder normalförbud och totalförbud?


  Eldningsförbud, normalförbud

  Om det råder stor brandrisk eller mycket stor brandrisk infaller omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen.


  Skärpt eldningsförbud, totalförbud

  Om det råder extremt stor brandrisk infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen.


  När normalförbud eller totalförbud inträffar så står det skrivet på Räddningstjänsten sida, www.dalamitt.se Länk till annan webbplats., med angivet datum.

  Eldningsförbud, normalförbud

  Vid normalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

  1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
  2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
  3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
  4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
  5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.
  6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
  7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

  Skärpt eldningsförbud, totalförbud

  Om det råder extremt stor brandrisk (5E) infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges nedan.

  Vid totalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

  1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.
  2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
  3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

  Vägledning och förtydliganden om normalförbud och totalförbud

  Vägledning och förtydliganden om undantag från eldningsförbud vid olika typer av eldning utomhus


  Matlagning - Vägledning och förtydligande om normalförbud och totalförbud

  Matlagning - Aktivitet

  Tillåtet vid normalförbud?

  Tillåtet vid totalförbud?

  Får jag använda elgrill?

  Ja, det är inte eldning

  Ja, det är inte eldning

  Får jag grilla/laga mat på låga på en inglasad balkong?

  Ja, det är inte utomhus

  Ja, det är inte utomhus

  Får jag grilla på hyresrätts- eller bostadsrättsföreningens tomtmark?

  Ja, såvida inte föreningen har särskilda regler

  Nej

  Får jag grilla vid mitt fritidshus som ligger utanför sammanhållen bebyggelse?

  Ja, på tillhörande tomt med beaktande av krav på försiktighet.

  Nej

  Får jag grilla i trädgården?

  Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert

  Nej

  Får jag använda spritkök eller gasolkök?

  Ja, om det kan ske på ett säkert sätt.

  Nej

  Får jag grilla på badbryggan eller på husbåten?

  Ja, om det kan ske på ett säkert sätt.

  Nej

  Får jag använda engångsgrill?

  Nej, inte ens på egen tomt. Engångsgrill medför spridningsrisk.

  Nej

  Får jag grilla/laga mat på en campinganläggning?

  Nej, men däremot går det bra med gasol- eller spritkök

  Nej

  Får jag grilla/laga mat på ett evenemang?

  Nej men däremot går det bra med gasol- eller spritkök

  Nej

  Får jag grilla på kommunens iordningsställda grillplatser?

  Nej men däremot går det bra med gasol- eller spritkök

  Nej

  Får jag laga mat över vedeld i skogen eller i vindskydd, kåta och liknande?

  Nej men däremot går det bra med gasol- eller spritkök

  Nej


  Belysning - Vägledning och förtydligande om normalförbud och totalförbud

  Belysning - Aktivitet 

  Tillåtet vid normalförbud?

  Tillåtet vid totalförbud?

  Får jag använda levande ljus inomhus?

  Ja, det är inte utomhus

  Ja, det är inte utomhus

  Får jag använda levande ljus utomhus?

  Ja, stearinljus, fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande utvecklar under 200W

  Ja, värmeljus, gravljus och liknande utvecklar under 50W

  Får jag tända en lägereld?

  Nej

  Nej

  Får jag tända fyrverkerier?

  Nej

  Nej

  Får jag skicka upp svävande lyktor, s.k. thailyktor?

  Nej

  Nej


  Uppvärmning - Vägledning och förtydligande om normalförbud och totalförbud

  Uppvärmning - Aktivitet

  Tillåtet vid normalförbud?

  Tillåtet vid totalförbud?

  Får jag elda i vedspis/kamin eller bastu?

  Ja, det är inte utomhus och särskilda regler om sotning omfattar dessa anläggningar

  Ja, det är inte utomhus och särskilda regler om sotning omfattar dessa anläggningar

  Får jag elda i badtunna eller pannmur i trädgården?

  Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert

  Nej


  Arbeten - Vägledning och förtudligande om normalförbud och totalförbud

  Arbeten - Aktivitet

  Tillåtet vid normalförbud?

  Tillåtet vid totalförbud?

  Får jag köra skogsmaskin eller röja vägkanter med maskin?

  Ja, det är inte eldning men var observant på gnistbildning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

  Ja, det är inte eldning men var observant på gnistbildning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

  Får jag använda metallkap eller metallslip?

  Ja, det är inte eldning men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar

  Ja, det är inte eldning men var aktsam på omgivning och var gnistor hamnar

  Får jag utföra brandfarliga/heta arbeten yrkesmässigt, tex svetsning?

  Ja, men aktuella krav måste följas.

  Ja, men aktuella krav måste följas.

  Får jag utföra svetsning utomhus?

  Nej, såvida det inte är i form av brandfarliga/heta arbeten

  Nej, såvida det inte är i form av brandfarliga/heta arbeten

  Övrigt - Vägledning och förtydligande om normalförbud och totalförbud

  Övrigt - Aktivitet

  Tillåtet vid normalförbud?

  Tillåtet vid totalförbud?

  Får jag tända en cigarett?

  Ja, en vanlig tändare eller tändsticka utvecklar ungefär 50W

  Ja, en vanlig tändare eller tändsticka utvecklar ungefär 50W

  Får jag elda trädgårdsavfall/ rivningsavfall/gräs?

  Nej

  Nej

  Får jag tända och kola en kolmila?

  Nej

  Nej

  Får jag använda pyrotekniska effekter på ett evenemang utomhus?

  Nej

  Nej

  Vad avses med eldning med liten och kontrollerad effektutveckling?

  Stationära eller direkt kontrollerade stearinljus, fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande med effekt under 200W

  Stationära eller direkt kontrollerade värmeljus, gravljus och liknande med effekt under 50W

  Ansökan om dispens från eldningsförbud

  Enskilda undantag från eldningsförbudet kan efter ansökan medges av räddningstjänsten i särskilda fall. Ansökan om undantag söks hos Räddningstjänsten Dala Mitt Länk till annan webbplats.

  Kontakta oss

  Räddningstjänst Dalamitt

  Lugnetleden 3, 791 38 Falun

  023-48 88 00

  info@dalamitt.se

  www.dalamitt.se Länk till annan webbplats.

  Kontakta oss
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
  miljo.bygg@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.