Särskilda boenden - Äldre

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av stöd (fysiskt, psykiskt eller socialt) som inte längre kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till särskilt boende med omsorg dygnet runt. Har du en demensdiagnos och ett behov av särskilt boende som är inriktat för personer med demenssjukdom kan det vara aktuellt med ett demensboende.

I Vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden bor du i egen lägenhet och har omsorgspersonal nära dig dygnet runt. Där kan du bo kvar till livets slut.