Indianbergets förskola

På Indianbergets förskola finns två avdelningar

  • Björnen för de minsta barnen
  • Hjorten för de äldre barnen

Förskolan är belägen intill skogen i Fredriksberg.

Läs mer på "Det här är Indianberget"

Indianbergets förskola

Kontakta Indianbergets förskola

Rektor

Maria Bilger 0240-56 58 19

Handläggare

Linnea Rokka 0240-862 39

indianbergets_fsk@ludvika.se

Fler kontaktuppgifter