Indianbergets förskola

Förskolan Indianberget ligger vackert i Fredriksberg. Det är inte alla barn som kan äta lunch och titta ut på rådjur eller ekorrar som skuttar utanför fönstret. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Läs mer på "Det här är Indianberget"