GDPR – Yleinen tietosuoja-asetus

Yleinen tietosuoja-asetus GDPR (EU 2016/679), jonka tehtävänä on suojella
yksilöiden oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Ruotsin kansallisella tasolla
tietosuoja-asetusta on täydennetty henkilötietojen käsittelyä koskevalla tietosuojalailla
(2018:218).

Henkilötiedot

Ludvikan kunnan on tärkeää ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojan varmistamiseksi kunnassa. Sillä tarkoitetaan sekä asukkaiden että kuntaan suhteessa olevien yrittäjien, työntekijöiden ja mahdollista muiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan tavalla tai toisella yhdistää elävään henkilöön. Ne voivat olla ilmeisiä tietoja, kuten nimi ja henkilönumero, mutta myös epäsuoria tietoja, kuten kiinteistötunnus ja puhelinnumero. Ihmisten kuvat ovat myös henkilötietoja.

Esimerkkejä henkilötietojen käsittelystä:

Asiaasi käsiteltäessä tietojasi rekisteröidään ja niitä käsitellään. Käsittely tarkoittaa muun muassa keräämistä, tallentamista, käsittelyä, jäsentämistä, levittämistä ja poistamista. Lähettämäsi tiedot ovat julkinen asiakirja ja ne voidaan julkistaa julkisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä ei päde, jos asiasi on määrätty luottamukselliseksi salassapitosäännösten mukaan.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta. Sen varmistamisesi, että tiedot luovutetaan oikealle henkilölle, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi. Jos katsot, että henkilötietosi ovat virheellisiä, epätäydellisiä, asiaankuulumattomia tai niitä käsitellään väärin, sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä ja huomauttaa asiasta.

Mitä tietoja sinusta käsitellään:

  • ja kuka on tietojesi henkilötietovastaava
  • käsittelyn tarkoitus
  • mistä nämä tiedot on haettu
  • mille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille tietoja voidaan luovuttaa
  • kuinka kauan tietojasi säilytetään

Miten käsittelemme asiaasi, kun pyydät rekisteriotetta:

  • Saamme pyyntösi rekisteriotteesta ja rekisteröimme sen. Meidän on tunnistettava sinut ja siksi pyydämme sinulta henkilönumeron ja nimen.
  • Sitten asia jaetaan henkilötietovastaaville kysymyksesi perusteella.
  • Jokainen lautakunta lähettää sinulle kirjallisen vastauksen. Vastaus lähetetään kirjeitse rekisteröityyn osoitteeseesi. Noudamme väestörekisterissä olevan osoitteesi Veroviraston rekisteristä.

Henkilötietovastaava ja tietosuoja-asiamies

Henkilötietovastaava on henkilö, joka yksin tai jonkun muun kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot, eli mitä henkilötietoja tarvitaan tietyssä asiassa ja miksi ja miten henkilötietoja on käsiteltävä. Vastuu kunnan toiminnasta on kullakin lautakunnalla ja kunnallisissa yhtiöissä niiden hallituksella.

Lautakunnat ja hallitukset ovat vuorostaan määränneet tietosuoja-asiamiehen, joka neuvoo niitä ja niiden hallintoja tietosuojalainsäädäntöä koskevissa asioissa. Tietosuoja-asiamies valvoo myös, että ne noudattavat sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuoja-asiamies ei ole vastuussa siitä, kuinka henkilötietovastaava (lautakunta tai hallitus) valitsee käsitellä henkilötietoja.

Tietosuojatiedot – Henkilötietojen käsittely Ludvikan kunnassa

Yhteystiedot

Ludvikan kunta

info@ludvika.se 0240–860 00

Dataskyddsombud/Tietosuoja-asiamies

Ludvika kommun

771 82 LUDVIKA

dataskyddsombud@ludvika.se

0240–866 99

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: