Ansökningar om Samhällsorientering och SFI

Du som är anvisad från Arbetsförmedlingen att gå kursen Samhällsorientering eller för att läsa SFI (svenska för invandrare) behöver fylla i en ansökan.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att du som nyanländ folkbokfört dig i kommunen. På den här kursen får du lära dig hur det är att leva och bo i Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kursen är kostnadsfri för dig som deltar och obligatorisk för dig som ingår i etableringen.

  • Detta gäller dig som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförd i Ludvika kommun och är i etablering.
  • Det gäller inte för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorientering i Ludvika innefattar ett samhällsorienteringsprogram på 100 timmar.

Anmälan till kurs i samhällsorientering

Läs mer om kursen samhällsorientering och hur du anmäler dig på sidan: vbu.se/vuxenutbildning/samhallsorientering Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta integrationssamordnaren.

Svenska för invandrare (SFI)

SFI finns i fyra nivåer, från A till D. Alla elever bedöms och placeras sedan på rätt nivå.

I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer att eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

För dig som ingår i etableringsreformen är deltagande i SFI obligatoriskt. För att ansöka om plats inom SFI pratar du med din handläggare på Arbetsförmedlingen som ger dig vidare information om hur ansökan går till och vart du skall vända dig.

För dig som inte ingår i etableringsreformen hittar ansökningsblankett och hur du ansöker om SFI på sidan vbu.se/vuxenutbildning/sfi---svenska-for-invandrare Länk till annan webbplats.

Anmälan till kurs i SFI (Svenska för invandrare)

Läs mer om SFI (Svenska för invandrare) och hur du anmäler dig på sidan: vbu.se/vuxenutbildning/sfi---svenska-for-invandrare Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta integrationssamordnaren eller VBU:s reception.

Kontakta oss

Integrationshandledare

Telefon: 0240-863 53

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: