Hämtning av avfall

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB) är det kommunala bolag som sköter hämtningen av hushållsavfall i Ludvika kommun.

Grovavfall till exempel möbler, vitvaror, emballage, gräsklippare, trädgårdsavfall kan hämtas vid din fastighet mot en avgift.

Befrielse från sophämtning

Vill du ansöka om befrielse från sophämtning är det till Ludvika kommuns  verksamhetsområde miljö och bygg som du vänder dig.

Kontakta oss

WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

 

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: