Hämtning av avfall

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB) är det kommunala bolag som sköter hämtningen av hushållsavfall i Ludvika kommun.

Grovavfall till exempel möbler, vitvaror, emballage, gräsklippare, trädgårdsavfall kan hämtas vid din fastighet mot en avgift.

Befrielse från sophämtning

Vill du ansöka om befrielse från sophämtning är det till Ludvika kommun, Kultur- och samhallsutvecklingsförvaltningens  verksamhetsområde miljö och bygg, som du vänder dig.

Kontakta oss

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB)

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00
angivet

Sidan uppdaterades: