Hämtning av avfall

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB) är det kommunala bolag som sköter hämtningen av hushållsavfall i Ludvika kommun.

Grovavfall till exempel möbler, vitvaror, emballage, gräsklippare, trädgårdsavfall kan hämtas vid din fastighet mot en avgift.

Befrielse från sophämtning

Vill du ansöka om befrielse från sophämtning är det till Ludvika kommuns  verksamhetsområde miljö och bygg som du vänder dig.

 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00
angivet

 

Sidan uppdaterades: