Värmepump

  En värmepump fungerar efter samma princip som ett kylskåp. Värmen inne i kylskåpet flyttas till utsidan och maten blir kall samtidigt som luften utanför kylskåpet värms upp. På samma sätt hämtar en värmepump värme från till exempel yt- och grundvatten, jord och berg och avger den i bostaden. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem.

  Om värmepumpar

  Att använda en värmepump för att värma ditt hus kan vara både effektivt, spara energi och minska din miljöpåverkan. Du kan välja mellan flera olika modeller. En värmepump hämtar värme ur antingen uteluften, ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjön. Det fungerar även om energikällans temperatur bara är några enstaka grader över noll.

  Värmen fördelas sedan inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystem (via uppvärmd tilluft) eller genom varmluft (med hjälp av en fläkt).

  Har ditt hus en låg energianvändning kan uteluft vara ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö.

  För dig som bor i villa, radhus eller annat småhus

  Om du bor i villa, radhus eller annat småhus kan en värmepump vara ett bra sätt att värma upp huset. En bra pump kan täcka upp till 95 procent av husets behov av värme. Resten av värmebehovet täcks av en annan värmekälla eller av el genom värmepumpen.

  Så här gör du

  Som privatperson måste du anlita certifierad kylfirma för installation av värmepump. Värmepumpar innehåller köldmedier och måste därför årligen läckagekontrolleras, gäller ej värmepumpar som vid eventuellt utsläpp släpper ut köldmedia med mindre är 5000 koldioxidekvivalenter.

  Tänk på att inte installera en värmepump med hög GWP faktor. GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläppet har. Exempel på köldmedier med hög GWP faktor är R404A eller R507.

  Att ansöka om tillstånd för värmepump

  När du fyller i blanketten är det vissa uppgifter som vi vill att du ska lämna. I vissa fall kan du behöva kolla upp fakta i förväg. Det här är några av de frågor vi vill ha svar på:

  • Vilken fastighetsbeteckning är det på den plats där pumpen ska placeras?
  • Vilken uteffekt värmepumpen har?
  • Vilken mängd och sort av köldmedium?
  • Vilken mängd och sort av vätska i kollektorsystemet?
  • Har fastigheten kommunalt vatten eller inte?
  • Namn på installatör och eventuell borrare.

  Du ska även skicka med en tomtkarta i skala, samt intyg från grannen om ett bergvärmehål ska placeras mindre än 10 meter från din tomtgräns. Du kan läsa mer om detta på ansökningsblanketten.

  Vad kostar det att få tillstånd?

  Du ansöker om tillstånd för att installera en värmepump hos Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde miljö och bygg som tar ut en avgift. Avgiften är baserad på nedlagd handläggningstid enligt Myndighetsnämnden miljö och byggs taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

  Hur lång tid tar det att få tillstånd?

  När vi har fått in en komplett ansökan från dig, ska du få ett beslut inom ca 15 dagar.

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
  miljo.bygg@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-11-12

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.