Värmepump

Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme.

Med vår e-tjänst kan du skapa din ansökan eller anmälan digitalt och skicka in den till oss.

BankID

Du loggar in i e-tjänsten med BankID som är en elektronisk legitimation för att identifiera dig på Internet. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin internetbank.

Som företrädare för ett företag använder du ditt eget BankID för att logga in i e-tjänsten.

Du behöver inte göra en anmälan om du ska installera en luftvärmepump.

När du gör en anmälan om värmepump behöver du bifoga en situationsplan. Situationsplanen ska visa byggnader, anläggningens läge och tomtgränser. Du ska också ange alla vattentäkter och avloppsanläggningar som finns inom 100 meter.

Om du borrar närmre än 10 meter från grannens tomtgräns, måste du få ett skriftligt intyg från grannen som du bifogar i din anmälan. Använd gärna vår blankett.

 

Vill installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd. Du använder samma blankett som för anmälan om värmepump.

Använd e-tjänsten där du kan bifoga handlingar. Alternativt skickar du anmälan och en situationsplan och vid behov ett medgivande från berörd granne till verksamhetsområde miljö och bygg.

Du måste skicka in anmälan minst sex veckor innan anläggningen ska installeras. De flesta anmälningar går dock snabbare att handlägga. Vi börjar handlägga din anmälan när den är komplett.

Vi fakturerar en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige för att handlägga din anmälan.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: