Anslagstavla

Här på Ludvika kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Under anslagningstiden kan man överklaga ett beslut. Efter anslagningstiden har gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Läs mer om hur du kan Överklaga ett beslut.

Dokument som innehåller personuppgifter publiceras inte. Det strider mot Dataskyddsförordningen GDPR och Offentlighets och sekretesslagen (OSL).

Fullmäktiges sammanträde

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse.

Justerade protokoll

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Övriga kungörelser

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndare i samverkan

Telefon: 0243-666 44

Öppettider

Borlänge kommuns servicecenter svarar på frågor till överförmyndaren, vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress

Stadshuset, Röda vägen 50
Borlänge

Postadress

Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Fax: 0243-742 90
E-post: ois@borlange.se

Webbplats

www.borlange.se/ois Länk till annan webbplats.

Innehåll